Zápis z kontrolního dne č. 2 ze dne 26. 8. 2009

Stav rozestavěnosti

  1. provádí se hrubé rozvody ZTI a ÚT, dále se provádí bourání otvorů pro veškeré instalace

  2. provádí se podchycení stropu pro zřízení prostupů pro VZT – zhotovitel požaduje zajisti přeložky vedení slb., silnoproudu, ÚT a vody mimo stávající trasy

  3. zhotovitel připravuje podmínky smlouvy se zhotovitelem nové izolační vrstvy na střeše ve dvorní části

  4. provádí se omítky vnější a vnitřní, betonáž schodiště a další zednické práce

  5. provádí se rozvody silnoproudu a slaboproudu, dále rozvody EPS vč. doplnění počtu čidel – schválená vícepráce, cenová nabídka schválena

Kontrola harmonogramu stavby

  1. zhotovitel předložil aktualizovaný HMG – TDI doporučuje doplnit o milníky vyžadující součinnost , popř. krátkodobé omezení provozu FF

  2. TDI požaduje zanést do HMG kontrolní body dle kontrolního a zkušebního plánu