Zápis z kontrolního dne č. 18 ze dne 16. 12. 2009

Stav rozestavěnosti

  1. provádí se repase nátěrů stávajících oken a dveří

  2. provádí se malby

  3. provádí se kompletace všech oborů

  4. budou se provádět epoxidové nátěry podlah ve skladech knih

  5. provádí se dodávka a montáž nábytku

  6. provádí se montáž povlak krytin na vysušených podkladech

  7. provádí se montáž parapetů ve skladech knih

Kontrola harmonogramu

Postup prací na aktualizovaný HMG je cca ve 3 týdenním skluzu.

  • zhotovitel potvrzuje skluz v HMG, který je zapříčiněn zejména pomalým vysycháním anhydritových podlah

  • Ing. Pospíchal požaduje, aby zkušební provoz hotového a převzatého díla započal nejpozději od 19.1.2010