Zápis z kontrolního dne č. 1 ze dne 19. 8. 2009

Stav rozestavěnosti

  1. provádí se hrubé rozvody TZI a ÚT, dále se provádí bourání otvorů pro veškeré instalace

  2. provádí se podchycení stropu pro zřízení prostupů pro VZT – zhotovitel požaduje zajisti přeložky vedení slb., silnoproudu, ÚT a vody mimo stávající trasy

  3. zhotovitel předložil pasportizaci stávající izolace dvorní části s tím, že aby mohl převzít záruku na provedené dílo, požaduje odsouhlasení návrhu – provedení nové folie dle PD vč. všech souvisejících detailů

  4. provádí se omítky vnější a vnitřní, betonáž schodiště a další zednické práce

Kontrola harmonogramu stavby

  1. zhotovitel předložil aktualizovaný HMG – TDI doporučuje doplnit o milníky vyžadující součinnost, popř. krátkodobé omezení provozu FF

  2. TDI požaduje zanést do HMG kontrolní body dle kontrolního a zkušebního plánu