Fakulta

Disciplinární komise

seznam členů e-mail zápisy z jednání komise

Obsah dokumentu

Disciplinární komise
Působnost a pravomoce
Kontakty
Zápisy z jednání komise
Archiv členů


Působnost a pravomoce

Komise projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí o jejich vyřízení děkanovi. Další podrobnosti o disciplinárním řízení na fakultě stanoví Disciplinární řád pro studenty fakulty.

Kontakty

seznam členů
e-mail: disciplinarni@ff.cuni.cz

 

 

Výňatek ze statutu FF UK

Čl. 15 Disciplinární komise fakulty

  1. Disciplinární komise[1] fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.
  2. Další podrobnosti o Disciplinární komisi fakulty a o disciplinárním řízení na fakultě stanoví Disciplinární řád pro studenty fakulty.

[1] § 31 zákona o vysokých školách.