Volební období 2014-2016

Pozvánka na 10. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 10. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 14. května 2015 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 9. zasedání AS FF UK
 3. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. žádost o prodloužení akreditace SO Politické teorie a současné dějiny v magisterském oboru SP Politologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium s možností konat rigorózní řízení) na dostudování stávajících studentů;
  3. žádost o prodloužení akreditace SO Politické teorie v navazujícím magisterském SP Politologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium s možností konat rigorózní řízení) na dostudování stávajících studentů.
  4. Zprávy a stanoviska Studijní komise na samostatné stránce
  5. Akreditační materiály v Intranetu (jen pro senátory)
 4. Výroční zpráva FF UK za rok 2014
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Výroční zpráva FF UK za rok 2014
  3. Přílohy ve formátu .zip
 5. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2014
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2014
  3. Tabulková část VZH FF UK za rok 2014
 6. Diskuse o přípravě rozpočtu FF UK na r. 2016
 7. Výroční zpráva AS FF UK za rok 2014
  1. Výroční zpráva AS FF UK za rok 2014
  2. Příloha č. 1 – Přijatá usnesení
  3. Příloha č. 2 – Prezence
  4. Příloha č. 3 – Zprávy z komisí
 8. Návrh na jmenování Mgr. Renaty Landgráfové, Ph.D., do funkce proděkanky pro studium
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Životopis Mgr. Renaty Landgráfové, Ph.D.
  3. Teze Mgr. Renaty Landgráfové, Ph.D.
 9. Návrh na změnu předsedy Zahraniční komise FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Příloha – Návrh na jmenování Mgr. Dory Polákové, Ph.D., předsedkyní Zahraniční komise FF UK
 10. Personální obměna v Koncepčním grémiu děkana
  1. Informace o přípravě nové koncepce studia češtiny pro cizince na FF UK
   1. Průvodní dopis děkanky fakulty
   2. Informace o přípravě nové koncepce studia češtiny pro cizince na FF UK
  2. Podnět k projednání situace kolem reakreditace bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru čeština pro cizince
   1. Průvodní dopis doc. Hrdličky
   2. Příloha č. 1 – Chronologie akreditačního procesu
   3. Příloha č. 2 – Dotazník ke kvalitě základní součásti
   4. Příloha č. 3 – Navazující magisterské studium a kurzy pro nebohemisty, dokument předložený vedení FF
   5. Příloha č. 4 – Výzva ředitele ÚBS děkance a předsedkyni studijní komise
   6. Příloha č. 5 – Placené programy a kurzy ÚBS
  3. Dopis prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc., k zprávám týkajícím se osudu ÚBS FF UK
  1. Projednání stížnosti proti propuštění prof. PhDr. Jaroslava Čechury, DrSc. ze dne 30. dubna 2015
   1. Text podnětu kol. Škudrnové a kol. Sojkové
  2. Žádost o vysvětlení tzv. „restrukturalizace“ Ústavu českých dějin FF UK
   1. Průvodní dopis doc. Pokorné, doc. Tinkové a dr. Zdichynce
   2. Příloha č. 1 – Přehled kvalifikačních prací vedených jednotlivými pedagogy, které jsou evidovány ve studijním informačním systému, tj. zhruba od roku 2002
   3. Příloha č. 2 – RIV 2012 -výsledky z let 2007-2011
   4. Příloha č. 3 – Osoby v součástech FF a jejich výsledky (nedatováno)
 11. Různé
  1. Vyjádření AS FF UK k postupu prezidenta republiky ve věci jmenování profesorů

Jan Čermák