Volební období 2002-2004

www.ff.cuni.cz-as02-04-archiv2003-17-10b.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Od: Ing. Jiri Pelc [jiri.pelc@radnice.hostivice.cz] Odeslno: 5. kvtna 2003 23:59
Komu: senat@ff.cuni.cz
Pedmt: zapis

Vazeny pane predsedo,

zasilam pripominku k zapisu z jednani AS z 10.4.2003, kde je uvedeno:

bod 3. Vyjadreni AS FF UK k odvolani dosavadniho tajemnika fakulty ing.J.Pelce….

T.Bursik se zeptal, zda se jako tajemnik na FF vrati.

Dr. Jindrova uvedla, ze nikoli, mohl by se vratit do funkce ekonoma.

Prohlaseni dr. Jindrove je nepravdive, nebot stavajici zakonna uprava uklada zamestnavateli zaradit pracovnika po navratu z vykonu verejne funkce na stejnou funkci, kterou vykonaval pred nastupem verejne funkce. Toto je rovnez uvedeno ve smlouve o mem uvolneni k vykonu verejne funkce, kde se UK vyslovne zavazuje, ze po navratu z vykonu verejne funkce me zaradi do funkce tajemnika fakulty. Tohoto smluvniho i zakonneho zavazku se nelze zbavit prohlasenim dr. Jindrove, ktera navic rovnez neni zmocnena mluvit za mne jakozto druheho partnera smlouvy. S pozdravem

J.PELC, t.c. starosta mesta