Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Odvolání tajemníka FF

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Předsednictvo
Akademického senátu FF UKPraha, 3. dubna 2003Vážené kolegyně, vážení kolegové,žádám Akademický senát FF UK o stanovisko k odvolání Ing. Jiřího Pelce z funkce tajemníka fakulty.
Tento návrh vychází z výsledku výběrového řízení na obsazení této funkce.S pozdravem.Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.
Děkan FFUK