Volební období 2000-2002

PŘEDSEDNICTVO

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Předsedkyně senátu:PhDr. Zuzana JETTMAROVÁ

Místopředsedové:

Prof. Dr. Josef OPATRNÝ

Petr PABIAN

Členové:

Doc. Dr. Vlastimil ZUSKA

Kateřina KOČVAROVÁ

Jednání předsednictva se konají dva týdny před zasedáním AS.

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA AS FF

2002

1. 2. | 31. 1. | 28. 2.

2001

2. 1. | 25. 1. | 22. 2. | 29. 3. | 26. 4. | 4. 6. | 25. 6. | 6. 9. | 27. 9. | 25. 10. | 20. 11. | 4. 12.

2000

30. 3. | 25. 4. | 9. 5. | 25. 5. | 1. 6. | 26. 6. | 7. 9. | 29. 9. | 26. 10. | 30. 11.