Volební období 1998-2000

Podklady pro jednání AS a předsednictva

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

PODKLADY PRO JEDNÁNÍ AS FF UK A JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA

Archiv obsahuje v úplnosti podklady pro jednání od 23. 9. 1999; výběrově i starší dokumenty.

Organizační záležitosti AS FF UK

Výroční zprávy

Vnitřní předpisy

Hospodaření fakulty

Studijní plány

Opatření děkana

Různé