Pozvánka na 15. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 15. zasedání AS FF UK

Srdečně Vás zveme na 15. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2016–2018, které se uskuteční ve čtvrtek dne 26. října 2017 v 18,00 hodin ve Velké aule (P131) v 1. patře hlavní budovy FF UK. Setkání proběhne jako shromáždění akademické obce a předvolební zasedání AS FF UK k volbám kandidáta na funkci děkana FF UK.

Navrhovaný program zasedání

  1. Program zasedání
  2. Předvolební debata s uchazeči o funkci děkana FF UK

PAS FF UK