Minulá volební období

Pozvánka na 7. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 7. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 12. února 2015 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 6. zasedání AS FF UK
 3. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Žádost o prodloužení akreditace SO Etnologie se specializací indonesistika v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)
  3. Žádost o prodloužení akreditace SO Lusobrazilská studia v navazujícím magisterském SO Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)
  4. Zprávy a stanoviska Studijní komise na samostatné stránce
  5. Akreditační materiály v Intranetu (jen pro senátory)
 4. Návrh na jmenování Mgr. Renaty Landgráfové, Ph.D., proděkankou pro studium
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Životopis Mgr. Renaty Landgráfové, Ph.D.
  3. Programové teze Mgr. Renaty Landgráfové, Ph.D.
 5. Obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na jednotlivé PRVOUK, resp. části PRVOUK uskutečňované na fakultě
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh Obecných pravidel
  3. Vyjádření Hospodářské komise fakulty
 6. Vyjádření k záměru převodu mezi fondy
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Vyjádření Hospodářské komise fakulty
 7. Podnět prof. Jarmily Gabrielové
 8. Výhled tvorby a čerpání stipendijního fondu v r. 2015
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Výhled tvorby čerpání stipendijního fondu v r. 2015
  3. Vyjádření Hospodářské komise fakulty
 9. Různé
  1. Nezařazené podněty

Jan Čermák