Minulá volební období

Akreditační materiály na 19. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály k projednání na 19. zasedání AS FF UK

 1. Žádost o prodloužení akreditace SO Portugalistika v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium).
  1. Zpráva studijní komise
 2. Žádost o prodloužení akreditace SO Čeština v komunikaci neslyšících v navazujícím magisterském SP Čeština v komunikaci neslyšících (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium, s možností konat rigorózní řízení).
  1. Zpráva studijní komise
 3. Žádost o rozšíření navazujícího magisterského SP Filologie o SO Řecká antická filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení).
  1. Zpráva studijní komise
  2. Vyjádření ÚŘLS ke zprávě SK
 4. Žádost o prodloužení akreditace SO Turkologie v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium).
  1. Zpráva studijní komise
 5. Akreditační materiály v zaheslovaném archivu .zip

Poznámka:

Materiály k akreditacím jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo v zaheslovaném archivu. Heslo k otevření archivu vydává předsednictvo AS FF UK senátorům emailem.