Minulá volební období

Kandidátní listiny

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Obsah dokumentu

Kandidátní listina pro volby do AS FF UK v Praze na volební období od 8. 6. 2010 do 7. 6. 2012
Kurie akademických pracovníků
Kurie studentů


Kandidátní listina pro volby do AS FF UK v Praze na volební období od 8. 6. 2010 do 7. 6. 2012

Kurie akademických pracovníků

 1. Mgr. Jan BIČOVSKÝ, nar. 1977, Ústav srovnávací jazykovědy

 2. PhDr. Simona BINKOVÁ, nar. 1957, Středisko ibero-amerických studií

 3. prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc., nar. 1944, Katedra pomocných věd historických a archivního studia

 4. doc. PhDr. Ivana EBELOVÁ, CSc., nar. 1961, Katedra pomocných věd historických a archivního studia

 5. Mgr. Jan CHROMÝ, nar. 1983, Ústav českého jazyka a teorie komunikace

 6. Jakub JIRSA, Ph.D., nar. 1978, Ústav filosofie a religionistiky

 7. doc. PhDr. Martin KOVÁŘ, Ph.D., nar. 1965, Ústav světových dějin

 8. Mgr. Eva LEHEČKOVÁ, nar. 1979, Ústav českého jazyka a teorie komunikace

 9. PhDr. Milan LYČKA, Ph.D., nar. 1956, Ústav filosofie a religionistiky

 10. PhDr. Pavel MACHAČ, Ph.D., nar. 1961, Fonetický ústav

 11. Jan PALKOSKA, Ph.D., nar. 1974, Ústav filosofie a religionistiky

 12. Mgr. Zuzana PODANÁ, nar. 1980, Katedra sociologie

 13. PhDr. Michal PULLMANN, Ph.D., nar. 1974, Ústav hospodářských a sociálních dějin

 14. PhDr. et JUDr. Jakub RÁKOSNÍK, Ph.D., nar. 1977, Ústav hospodářských a sociálních dějin

 15. Mgr. Radek SKARNITZL, Ph.D., nar. 1977, Fonetický ústav

 16. prof. PhDr. Aleš SKŘIVAN, CSc., nar. 1944, Ústav světových dějin

 17. Mgr. Jan SLÁDEK, nar. 1981, Katedra sociologie

 18. PhDr. Jaromír SOUKUP, Ph.D., nar. 1977, Ústav světových dějin

 19. PhDr. Stanislav TUMIS, M.A., Ph.D., nar. 1971, Ústav slavistických a východoevropských studií

 20. doc. PhDr. Petr ZEMÁNEK, CSc.. nar. 1961, Ústav srovnávací jazykovědy

 21. PhDr. Ondřej ŽÍLA, nar. 1981, Ústav slavistických a východoevropských studií

Kandidátní listina ve formátu .doc

Rozšířený přehled ve formátu .doc

Kurie studentů

 1. Kristina ANDĚLOVÁ, nar. 1987, Historie, 3. roč., Bc. studium

 2. PhDr. Petr BERÁNEK, nar. 1982, Historie/obecné dějiny, 3. roč., Ph.D. studium

 3. Jaroslav BICAN, nar. 1987, Politologie, 2. roč., Bc. studium

 4. PhDr. Aleš BŘÍZA, nar. 1979, Historie/obecné dějiny, 4. roč., Ph.D. studium

 5. Richard CISLER, nar. 1988, Historie, 3. roč., Bc. studium

 6. Kryštof DRNEK, nar. 1985, Historie, 3. roč., nav. Mgr. studium

 7. Ondřej DUFEK, nar. 1986, Český jazyk a literatura, 3. roč., Bc. studium

 8. Karel HÖFER, nar. 1987, Politologie, 3. roč., Bc. studium

 9. Sebastian JANOTA, nar. 1988, Religionistika, 2. roč., Bc. studium

 10. Jakub JEHLIČKA, nar. 1988, Český jazyk a literatura, 3. roč., Bc. studium

 11. Jan MAREŠ, nar. 1987, Historie, 3. roč., Bc. studium

 12. Ina MAREŠOVÁ, nar. 1985, Český jazyk a literatura-němčina, 5. roč., Mgr. studium

 13. Štěpán MATĚJKA, nar. 1984, Český jazyk a literatura, 4. roč., Mgr. studium

 14. Jaromír MAZÁK, nar. 1987, Sociologicko-ekonomická studia, 3. roč., Bc. studium

 15. Jan ODSTRČILÍK, nar. 1985, Český jazyk a literatura-latina, 4. roč., Mgr. studium

 16. David PAVLOREK, nar. 1988, Filosofie-historie, 3. roč., Mgr. studium

 17. Jan PELÁN, nar. 1984, Sociologie, 3. roč., Bc. studium

 18. Petr PÍŠA, nar. 1985, Historie-němčina, 6. roč., Mgr. studium

 19. PhDr. Dušan RADOVANOVIČ, nar. 1982, Historie/obecné dějiny, 3. roč, Ph.D. studium

 20. Jan SKALÍK, nar. 1986, Sociologie, 1. roč., nav. Mgr. studium

 21. Mgr. Václav TOLLAR, nar. 1975, Filozofie, 4. roč., Ph.D. studium

 22. PhDr. Michal ULVR, nar. 1982, Historie/obecné dějiny, 4. roč., Ph.D. studium

 23. Martin VLČEK, nar. 1986, Religionistika, 1. roč., Bc. studium

 24. Mgr. Samuel ZAJÍČEK, nar. 1977, Filozofie, 4. roč., Bc. studium

Kandidátní listina ve formátu .doc

Rozšířený přehled ve formátu .doc