Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Personální složení vědecké rady

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

(externisté jsou podtrženi)

1) prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. HV
2) doc. PhDr. Jiří Brabec. CSc. F
3) doc. RNDr. Ivo Budil. Ph.D. HV

4) prof. PhDr. František Čermák, DrSc. F
5) prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. F
6) doc. PhDr. Jiří Fiala. CSc. SV

7) prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. F
8) prof. PhDr. Mojmír Horyna HV
9) doc. PhDr. Anna Housková, CSc. F
10) prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc., Dr.h.c. HV
11) prof. PhDr. Milan Jelínek. CSc. F
12) prof. dr. Erazim Kohák. Ph.D. SV
13) prof. PhDr. Jan Kořenský. CSc. F

14) doc. PhDr. Pavel Kouba SV
15) doc. PhDr. Jana Králová, CSc. F
16) prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. HV
17) prof. PhDr. Jan Křen. DrSc. HV

18) doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. F
19) prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. F
20) grof. PhDr. Jiří Munzar. CSc. F21) prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc. HV
22) doc. PhDr. Pavel Novák, CSc. F
23) prof. PhDr. Zdena Palková, CSc. F
24) prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. HV
25) prof. PhDr. Otto Pick. DrSc. SV

26) doc. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. HV
27) doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. SV
28) prof. PhDr. Eva Stehlíková, CSc. SV
29) prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. F
30) grof. PhDr. Jarmila Tárnviková. CSc. F
31) PhDr. Zdeněk Uherek. CSc. HV

32) prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. F
33) Drof. PhDr. Rudolf Veselý. CSc. F

34) prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. HV
35) doc. PhDr. Radomír Vlček. CSc. HVHV – HISTORICKÉ VĚDY, F – FILOLOGIE, SV – SPOLEČENSKÉ VĚDY