Minulá volební období

VOLBY DO AS 2001 – Protokol o výsledku voleb do ASFFUK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Volební komise ve složení dr. Petr Boschek, dr. Jiří Homoláč, p. Michal Pehr, sl. Ivana Příbramská, sl. Kateřina Veselá, doc. dr. Vlastimil Zuska, členové, prof. dr. Josef Opatrný předseda zjistila na svém zasedání dne 11. 12. 2001, že 1. kola voleb ve dnech 10. a 11. prosince 2001 se

zcelkového počtu 584 oprávněných voličů zřad akademických pracovníků zúčastnilo 244, tj.41,8%; odevzdáno bylo 244 hlasovacích lístků, ztoho 243 platných;

Tím byla splněna podmínka platnosti voleb podle § 8 odst. 1 zákona o vysokých školách. Další kolo voleb se nekoná.

Navržení kandidáti získali (v pořadí dosažených hlasů):

Výsledky voleb do kurie akad. AS UKFF

počet hlasů

%

1

PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc.,

142

58.4

2

Doc. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.

129

53.1

3

PhDr. Zdeněk Zbořil,

106

43.6

4

Dott. Giorgio Cadorini, Ph.D.,

105

43.2

5

Dr. Miroslav Petříček

104

42.8

6

Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.,

98

40.3

7

PhDr. Libuše Drnková,

96

39.5

8

Dr. phil. Wolf B. Oerter

94

38.7

9

Doc. PhDr. Králová Jana, CSc.

89

36.6

10

Doc. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.

88

36.2

11

PhDr. Jan Kalivoda

88

36.2

12

Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.

87

35.8

13

PhDr. Veronika Mistrová

85

35.0

14

Doc. PhDr. Roman Prahl, CSc.

85

35.0

15

PhDr. Jan Pelikán, CSc.

77

31.7

16

PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

75

30.9

17

Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

73

30.0

18

PhDr. Milada Nedvědová

73

30.0

19

PhDr. Milan Buben,

69

28.4

20

Doc. Mgr. Martin C. Putna, Dr

70

28.8

21

Doc. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

68

28.0

22

Ing. Alexandr Rosen

66

27.2

23

PhDr. Lenka Šulová, CSc.

66

27.2

24

PhDr. Vladimír Srb

55

22.6

25

Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.

55

22.6

26

RNDr. Vítězslav Švejdar, RNDr.

52

21.4

27

Mgr. Miloš Řezník, Ph.D.

49

20.2

28

Mgr. Radka Lainová

49

20.2

29

Doc. PhDr. Dana Picková, CSc.

43

17.7

30

Doc. PhDr. František Stellner, PhD.

41

16.9

31

PhDr. Richard Růžička, CSc.

39

16.0

32

Mgr. Jan Županič ,

37

15.2

33

PhDr. Václav Drška

35

14.4

34

Mgr. Lenka Pokorná

35

14.4

35

PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

29

11.9

36

Mgr. Václav Horčička

23

9.5

Volební komise neobdržela námitky kprůběhu a výsledku voleb.

Na základě výše uvedených údajů dílčí volební komise konstatuje, že volby proběhly vsouladu sVolebním a jednacím řádem Akademického senátu Filosofické fakulty Univerzity Karlovy a členy AS FF UK byli/y pro volební období od – do zvoleni/y:

zřad akademických pracovníků

počet hlasů

%

1

PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc.,

142

58.4

2

Doc. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.

129

53.1

3

PhDr. Zdeněk Zbořil,

106

43.6

4

Dott. Giorgio Cadorini, Ph.D.,

105

43.2

5

Dr. Miroslav Petříček

104

42.8

6

Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.,

98

40.3

7

PhDr. Libuše Drnková,

96

39.5

8

Dr. phil. Wolf B. Oerter

94

38.7

9

Doc. PhDr. Králová Jana, CSc.

89

36.6

10

Doc. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.

88

36.2

11

PhDr. Jan Kalivoda

88

36.2

12

Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.

87

35.8

13

PhDr. Veronika Mistrová

85

35.0

14

Doc. PhDr. Roman Prahl, CSc.

85

35.0

15

PhDr. Jan Pelikán, CSc.

77

31.7

16

PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

75

30.9

Náhradníky byli/y podle čl. 9 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS FF UK zvoleni/y:

zřad akademických pracovníků

Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

73

30.0

PhDr. Milada Nedvědová

73

30.0

PhDr. Milan Buben,

69

28.4

Doc. Mgr. Martin C. Putna, Dr

70

28.8

Doc. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

68

28.0

Ing. Alexandr Rosen

66

27.2

PhDr. Lenka Šulová, CSc.

66

27.2

PhDr. Vladimír Srb

55

22.6

Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.

55

22.6

RNDr. Vítězslav Švejdar, RNDr.

52

21.4

Mgr. Miloš Řezník, Ph.D.

49

20.2

Mgr. Radka Lainová

49

20.2

Doc. PhDr. Dana Picková, CSc.

43

17.7

Doc. PhDr. František Stellner, PhD.

41

16.9

PhDr. Richard Růžička, CSc.

39

16.0

Mgr. Jan Županič ,

37

15.2

PhDr. Václav Drška

35

14.4

Mgr. Lenka Pokorná

35

14.4

PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

29

11.9

Mgr. Václav Horčička

23

9.5

dr. Petr Boschek

dr. Jiří Homoláč

p. Michal Pehr

sl. Ivana Příbramská

sl. Kateřina Veselá

doc. dr. Vlastimil Zuska

prof. dr. Josef Opatrný, předseda

VPraze, dne 11. 12. 2001

Fakulta Filosofická Univerzity Karlovy

Protokol o výsledku voleb do Akademického senátu Filosofické fakulty Univerzity Karlovy

pro volební období od 2002 – do 2004

Volební komise ve složení dr. Petr Boschek, dr. Jiří Homoláč, p. Michal Pehr, sl. Ivana Příbramská, sl. Kateřina Veselá, doc. dr. Vlastimil Zuska, členové, prof. dr. Josef Opatrný předseda zjistila na svém zasedání dne 11. 12. 2001, že 1. kola voleb ve dnech 10. a 11. prosince 2001 se

zcelkového počtu 7016 oprávněných voličů zřad studentů zúčastnilo 560, tj. 7,98 %; odevzdáno bylo 557 hlasovacích lístků, ztoho 557 platných.

Tím nebyla * splněna podmínka platnosti voleb podle § 8 odst. 1 zákona o vysokých školách. Další kolo voleb se koná * ve dnech 13. a 14. prosince 2001.

dr. Petr Boschek

dr. Jiří Homoláč

p. Michal Pehr

sl. Ivana Příbramská

sl. Kateřina Veselá

doc. dr. Vlastimil Zuska

prof. dr. Josef Opatrný, předseda

VPraze, dne 11. 12. 2001