Minulá volební období

Výsledky dotazníku ‚Možnosti řešení otázky povinného kursu tělesné výchovy jakou součásti společného základu na FF UK‘

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Výsledky dotazníku „Možnosti řešení otázky povinného kursu tělesné výchovy jakou součásti společného základu na FF UK“

Praha, 10.1. 2001 Dotazník byl na základě listopadového rozhodnutí AS rozeslán na základní součásti fakulty s žádostí o vyjádření do 15.12.2000.
K 2.1.2001 odpovědělo celkem 29 pracovišť.————–
Výsledky:
pro bod 1 – 15 pracovišť
„Zachovat současný stav beze změn.“pro bod 2 – 2 pracoviště
„Zachovat povinnou TV, ale započítávat 4 body za získání 2 zápočtů.“pro bod 3 – žádné pracoviště
„Zachovat povinnou TV, ale zrušit plavecké kursy.“pro bod 4 – 3 pracoviště
„Zachovat povinnou TV, ale umožnit získávání zápočtů také za víkendové a týdenní kursy.“pro bod 5 – žádné pracoviště
„Zrušit povinný tělocvik a vyřadit TV ze studijních plánů.“pro bod 6 – 1 pracoviště
„Zrušit povinnou TV a zařadit ji do studijních plánů oborů jako povinně volitelný předmět.“pro bod 7 – 8 pracovišť
„Zrušit povinnou TV, ale ponechat ji ve společném základu s tím, že bude možné zvolit buďto TV, nebo alternativu (např. jazyk, rok filosofie navíc, libovolné dva zápočty).pro bod 8 – 1 pracoviště
„Zrušit povinnou TV ve společném základu a zařadit ji do studijních plánů podle rozhodnutí oboru: povinná TV, volitelný předmět aj.“3 pracoviště navrhly dvě možnosti a jsou v tabulce započítány dvakrát; Fonetický ústav a Jazykové centrum se nepřiklonili jednoznačně k žádnému bodu, proto je jejich stanovisko reprodukováno v úplnosti dále a v tabulce započítáno není. Taktéž jsou reprodukována stanoviska těch pracovišť, která doplnila svůj hlas dalším věcným komentářem.——————ÚČJTK
Ustav ceskeho jazyka a teorie komunikace se nadpolovicni vetsinou hlasu priklani k zachovani TV jako povinneho predmetu, a to v nezmenene podobe. Vychazime z toho, ze i kdyz neni TV nezbytnou soucasti odborne pripravy, je rozvijeni fyzicke zdatnosti i moralne volnich vlastnosti spojenych s pravidelnym sportovanim u mlade generace zadouci. Predpokladame ovsem bohaty vyber sportu, dobre podminky a vstricnost KTV.
Na druhe strane si dokazeme predstavit, ze pro nektere sportovne zcela nenadane studenty mohou byt hodiny TV utrpenim. Proto bychom si dokazali predstavit i reseni podle bodu 7. Odlivu studentu z TV by se dalo zabranit tim, ze pro „nahradni TV“ by byly vypsany tvrdsi podminky
(zapocet ci semestr navic oproti TV ap.), takze by se na ni hlasili jen opravdu beznadejne pripady.
Jiri RejzekKATEDRA SOCIOLOGIE
v záležitosti rušení kursu povinné TV si dovoluji jako vedoucí pracoviště vyjádřit kategoricky svůj názor, že TV na vysokou školu patří a že uvedené povinné kursy není žádoucí rušit. Soudím, že v našem oboru je určitá míra fyzických (např. lokomočních) dispozic a vytváření určitých bazálních psychohygienických návyků součástí připravenosti na výkon profese. Je třeba vážit také latentní důsledky případných změn.
Trochu mne překvapuje, že i po poměrně přesvědčivém výsledku ankety studentů diskuse dál zarputile pokračuje: jsem rád, že mohu vyjádřit své stanovisko, jen se trochu obávám, aby nebylo opětovně relativizováno (tuším problém reprezentativity!) jenom proto, že předkladatel návrhu má názor přesně opačný. V zájmu demokracie a hledání uvážlivého, a také odborně zdůvodněného řešení jsem ale připraven projednávat tyto náměty i na radě garantů.
Jiri BurianekJAZYKOVÉ CENTRUM
Jazykove centrum o pridelovani bodu nerozhoduje. Doporucujeme vsak
zachovat vyuku telesne vychovy alespon jako volitelneho predmetu. Dobra
fyzicka kondice je zakladem uspesneho studia a zdraveho zivota.
Libuse DrnkovaÚSTAV HOSPODÁŘSKÝCH A SOCIÁLNÍCH DĚJIN
Vážený pane kolego, dovoluji si vám sdělit stanovisko Ústavu hospodářských a sociálních dějin k probíhající diskuzi o postaveni předmětu tělesná výchova na UK FF. Shodli jsme se na názoru, že tělesná výchova je nezastupitelnou součástí v systému vysokoškolského vzdělání, a proto se vřele přimlouváme za její zachování na půdě Filozofické fakulty za stávajících podmínek. Elementární výchova ku sportu včetně plavání nutně patří ke kulturnímu standadu i humanitně vzdělané osobnost.
S přátelským pozdravem – Drahomír Jančík.FONETICKÝ ÚSTAV
Fonetický ústav projednal navržené možnosti řešení na pravidelné schůzi dne 13.12. 2000 s těmito závěry:
1. Považujeme za rozumné, aby TV byla povinně volitelným předmětem a aby řešení bylo jednotné pro celou fakultu (nikoli podle rozhodnutí jednotlivého oboru).
2. V žádném případě však nesouhlasíme se zkrácením bodového objemu pro atestace dosavadních studijních plánů.
3. Nebude-li možno rozšířit počet bodů, doporučujeme zachovat beze změny stávající stav.
Za fonetický ústav: Zdena PalkováCENTRUM KOMPARATISTIKY
navrženo řešení 6 či 8 s tímto komentářem:
V každém případě zrušit povinnou TV. Je to nedůstojné, nutit dospělé lidi k pohybové aktivitě proti jejich vůli.
Martin PutnaKATEDRA ESTETIKY
navrženo řešení 1 s tímto komentářem:
Implikace „proti“ v možnosti č. 1 je nepřesná: tělocvik není nezbytnou součástí … a NEMUSÍ být proto …, by bylo přesnější! Estetika prosazuje alespoň stín antické kalokagathie.
Vlatimil ZuskaÚSTAV ŘECKÝCH A LATINSKÝCH STUDIÍ
Pracovníci ústavu prodiskutovali problematiku výuky TV i možnosti řešení zaslané Akademickým senátem. Došli jsme k záveru, že z hlediska pracovišť zůstává nejpřijatelnější zachování současného stavu beze změn. Domníváme se, že TV v prvním ročníku je v mnoha ohledech užitečná. Zvážit by bylo možno především dostupnost tělovýchovných zařízení pro studenty, případně volitelnost kurzů. Pokládáme za nemožné a nelogické zařazovat TV do plánů oborů, stejně jako ubírat body z oborové dotace.ÚSTAV TRANSLATOLOGIE
Jsme pro zachování povinné TV, ale s pružným řešením okrajových případů („osvobození“; započitatelnost kurzů víkendových apod.). Pokud jde o body. řešení je dvojí: a) zůstat u dosavadního nezapočítávání; b) započítat a navýšit toleranci + vymyslet náhradní povinnost pro „osvobozené“ – např. ZK z obecné metodologie vědy v rámci společného základu.
Zuzana Jettmarová