Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-pzapisy2000-zapis6_1.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA AS FF DNE 6. 1. 1999

Přítomni: dr. Homoláč j.h., dr. Popelka, I. Příbramská, dr. Štěpánek, P. Trantina, doc. Zemánek

1. vnitřní předpisy FF UK

a) vnitřní předpisy schválené senátem v loňském roce

– členové akademické obce budou vyzváni, aby do konce dubna t.r. zasílali (elektronicky nebo písemně) své připomínky k těmto předpisům

– žádost dr. Jettmarové na změnu čl. 4/8 Statutu FF (týkající se neslučitelnosti funkce děkana avedoucího základní součásti) – na příštím jednání senátu bude dr. Štěpánek o této záležitosti informovat, veškerá korespondence v této věci bude umístěna i na webové stránky AS;

b) organizační řád

– připomínkové řízení trvá do 21. 1. 2000 (viz. usn. AS z prosincového jednání)

– předseda AS upozorní kandidáty na děkany, aby své případné připomínky k řádu předložili co nejdříve.

2. Předseda AS obdržel informaci Karoliny Jonákové (stud. ÚISK), že na svém listopadovém jednání byl AS mylně informován o tom, že Ústav informačních studií a knihovnictví zajistil pro UK přístup k databázím EBSCO (tato informace se objevila i v zápise). Přístup k databázi zajistil i finančně podpořil Open Society Fund.

3. Předsednictvo AS dosud neobdrželo návrh usnesení dr. Oertera ohledně kauzy Bílý, proto tento bod nebyl zařazen na lednové jednání AS.

4. AS obdržel k připomínkování tyto návrhy předpisů UK:

– Ediční řád

– Popis talárů a oděvů pedelů

– Řád imatrikulací a promocí

– Řád pro udělování doktorátů honoris causa

– Řád pro udělování medailí UK

– Řád přijímacího řízení

– Zásady používání a ochrany znaku UK

Návrhy předpisů jsou dostupné na sekretariátu AS a v elektronické podobě též na webové stránce univerzity. Připomínky zasílejte na sekretariát AS FF UK nejpozději do 13. 1.

5. volby do AS FF UK a opakování voleb do AS UK (týká se studentské kurie)

– volby budou probíhat v úterý 11. ledna v době od 9,00-10,00 hodin a 12,30-17,00 (přestávka z důvodu konání předvolebního shromáždění) a ve středu 12. ledna v době od 9,00-17,00 v místnosti sekretariátu AS, v Celetné ulici; na koleji Větrník bude možnost volit v místnosti kolejní rady v úterý v době výměny ložního prádla a ve večerních hodinách, ve středu pak nejpozději do 16 hodin

– výsledky voleb budou předloženy na jednání AS ve čtvrtek 13. ledna, kdy se také rozhodne o jejich případném opakování (v případě, že nebude dosaženo 15% pro AS UK, resp. 30% pro AS FF UK účasti voličů, nutné pro platnost voleb)

6. volby kandidáta na děkana

a) předvolební shromáždění akademické obce a Akademického senátu FF UK se uskuteční v úterý 11. ledna v době od 10,00 do 12,30 ve velké aule FF UK ; na programu bude stručné (cca 10ti minutové) představení všech čtyř kandidátů na děkana, po kterém bude následovat diskuse;

b) vlastní volba kandidáta na děkana proběhne na jednání AS ve čtvrtek 13. 1.

Zapsala Ivana Příbramská

Zápisy z jednání předsednictva

Akademický senát