Informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UK (k 26. 4. 2021)

S ohledem na epidemickou situaci a platná vládní nařízení schválil Akademický senát FF UK dne 22. 4. 2021 změnu podmínek přijímacího řízení.

Bakalářské a navazující magisterské programy (podávání přihlášek je již uzavřeno):

 • řádné i náhradní termíny přijímacích zkoušek: 1. 6. – 9. 7. 2021 (náhradní termín vždy alespoň 5 dní po řádném); v případě špatné epidemické situace se zkoušky budou moci konat i v období 10.–30. 7. 2021,
 • zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek v elektronickém systému: nejpozději 7 dní po termínu poslední zkoušky,
 • u řady programů se ruší přijímací zkoušky nebo se mění jejich podoba,
 • ze závažných důvodů lze povolit vykonání ústní zkoušky formou videokonference,
 • informace o změnách u bakalářských programů najdete zde,
 • informace o změnách u navazujících magisterských programů najdete zde.

Všechny uchazeče žádáme, aby se seznámili s případnými změnami u všech programů, na něž se hlásí. Informace o letošních maturitách a přijímacím řízení do bakalářského studia najdete zde.

Doktorské programy (přihlášky lze podávat do půlnoci 30. 4. 2021):

 • řádný termín přijímacích zkoušek: 9.–16. 6. 2021,
 • náhradní termín přijímacích zkoušek: 22. a 28. 6. 2021,
 • zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek v elektronickém systému: nejpozději 7 dní po termínu poslední zkoušky,
 • přijímací zkoušky u všech programů zůstávají zachovány a jejich obsah se nemění,
 • přijímací zkoušky mohou proběhnout i formou videokonference,
 • informace o otevíraných doktorských programech najdete zde.

Uchazeči o studium programů, na něž se bude konat přijímací zkouška, obdrží nejpozději 15 dní před jejím konáním elektronickou pozvánku s uvedením termínu zkoušky, podrobností o jejím průběhu a aktuálních opatřeních (povinné negativní testy na covid-19 u prezenčních zkoušek aj.).

Jsme vám k dispozici na e-mailu i telefonních linkách. Volejte nám na tel. 221 619 300 a 221 619 333 v pracovních dnech mezi 9:00 a 14:00 hodinou; kdykoliv pište na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz; a kontrolujte prosím pravidelně své e-mailové schránky.


Související články