Letošní maturity a přijímací řízení na Filozofickou fakultu UK

Kvůli epidemické situaci rozhodlo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy o změnách letošní maturitní zkoušky. Nejpodstatnější změny jsou: ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (ve společné části maturitní zkoušky) jsou nepovinné; a žáci zdravotnických a sociálních oborů s nařízenou pracovní povinností nebo dobrovolnou pracovní činností nemusejí psát povinné didaktické testy. Pokud se rozhodnou je nepsat, uzná se jim vykonání didaktických testů úředně, podle průměrné známky z vybraných vysvědčení.

Pro přijetí k bakalářskému studiu na Filozofické fakultě UK (a dle informací MŠMT i na všech ostatních českých fakultách a vysokých školách) postačuje jakákoliv úspěšně vykonaná maturitní zkouška, tedy i úřední maturita nebo maturita bez nepovinné části. Na FF UK budou všichni úspěšní maturanti mít stejné podmínky: u přijímací zkoušky neudělujeme bonifikaci za nepovinnou část maturity, ani nijak jinak nezohledňujeme konkrétní výsledek maturitní zkoušky. Přijímací zkoušku lze vykonat ještě před složením maturity: maturitní vysvědčení se na FF UK předkládá až u zápisu do bakalářského studia.

V letošním roce se posunují i termíny konání maturit. Termíny přijímacích zkoušek na FF UK se rovněž změní – předběžně počítáme s tím, že se uskuteční v širokém rozmezí 1. 6. – 9. 7. 2021. Všechny potřebné informace uchazeči včas obdrží a pozvánku k přijímací zkoušce jim zašleme nejpozději 15 dní před jejím konáním. Pokud uchazeč(ka) dostane pozvánku k přijímací zkoušce na stejný den, kdy koná maturitní zkoušku, bude moci požádat o náhradní termín přijímací zkoušky a žádost samozřejmě schválíme.

Kompletní informace o přijímacím řízení najdete zde. Se všemi dotazy se můžete obracet na pracovnice Referátu přijímacího řízení FF UK (e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz, další kontakty zde).

 

 

 

 


Související články