Fakulta

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

Referát přijímacího řízení

sídlí v hlavní budově na nám. Jana Palacha 1/2 v 1. patře, kancelář č. 130.

Úřední hodiny

úterý 09.00–12.00
středa 14.00–17.30
čtvrtek 14.00–16.00
pátek 09.00–12.00 (dne 29. 10. 2021 se úřední hodiny ruší)

S ohledem na současný vývoj prosím dobře zvažte, zda je vaše návštěva nezbytná. Pokud vyhodnotíte, že ano, napište prosím e-mail na prijimacky@ff.cuni.cz, v němž nám nastíníte svůj požadavek, poté se domluvíte na možnostech řešení a v případě nutnosti se dostavíte v čase úředních hodin.

Referát vnějších vztahů

sídlí na adrese Na Příkopě 29, 5. patro.

Úřední hodiny po předchozí domluvě.

 

proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy

Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.

konzultační hodiny: po domluvě na e-mailu daniel.soukup@ff.cuni.cz +420 608 183 802

kontakty na pracovníky

JMÉNO ČINNOST MÍSTNOST TELEFON
Markéta Strnadová asistentka oddělení, nostrifikace: nostrifikace@ff.cuni.cz 130 +420 221 619 308

Referát přijímacího řízení

MgA. Jaroslava Kořínková vedoucí Referátu přijímacího řízení 130 +420 221 619 330
Mgr. Renata Haklová referentka 130 +420 221 619 333
PhDr. Šárka Maun Kratinová referentka 130 +420 221 619 300

Referát vnějších vztahů

Zuzana Válková koordinátorka spolupráce s médii, tisková mluvčí Na Příkopě 29, m. č. 502a +420 770 152 810
Mgr. Václav Kříž referent: koordinátor akcí, spolupráce se středními školami; správce fakultního účtu na Instagramu Na Příkopě 29, m. č. 502a +420 221 619 822
Mgr. Tereza Šindelářová referentka: web, newsletter; správkyně fakultního účtu na Facebooku a Twitteru Na Příkopě 29, m. č. 502b

vedoucí Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

Mgr. Hana Bednářová

konzultační hodiny: po domluvě na e-mailu hana.bednarova@ff.cuni.cz Na Příkopě 29, m. č. 502b + 420 734 367 963

 

Kontakt

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů
nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

e-mail:
prijimacky@ff.cuni.cz (přijímací řízení)
nostrifikace@ff.cuni.cz (nostrifikace)
pr@ff.cuni.cz (vnější vztahy)

telefon:
221 619 300, 330, 333 (přijímací řízení a nostrifikace)

Důležité odkazy

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
NAJDETE NA WEBU UCHAZEČ