Fakulta

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

Úřední hodiny (přijímací řízení)

V období 27.–31. 12. 2017 jsou úřední hodiny přijímacího řízení zrušeny.

úterý 9:00–12:00
středa 14:00–17:30
čtvrtek 14:00–16:00
pátek 9:00–12:00

Úřední hodiny (vnější vztahy)

podle dohody

Proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

bicovsky

Konzultační hodiny


Úterý
14:00–15:00

33 (hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, přízemí)

Vedoucí Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.

přijímací řízení

Konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí telefonické či e-mailové domluvě č. dv. 130  +420 221 619 822


Kontakty na pracovníky

JMÉNO ČINNOST MÍSTNOST TELEFON
Mgr. Ina Píšová tisková mluvčí 130 + 420  777 739 951
MgA. Jaroslava Kořínková přijímací řízení 130 + 420  221 619 330
Mgr. Martin Světlík přijímací řízení 130 + 420  221 619 333
Mgr. Hana Bednářová vnější vztahy; zástupkyně vedoucího 130 + 420  221 619 377, +420 734 367 963
Mgr. Ondřej Crhák vnější vztahy 130 + 420  221 619 308, +420 770 112 447
MgA. Zuzana Pomykalová asistentka proděkana pro přijímací řízení a vnější vztahy 130 úřední hodiny po předchozí domluvě

 

Kontakt

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů
nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz; pr@ff.cuni.cz
telefon: 221 619 330, 333 (přijímací řízení), 221 619 377, 822, 308 (vnější vztahy)

Důležité odkazy

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
NAJDETE NA WEBU UCHAZEČ