Informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UK (9. dubna 2021)

S ohledem na vládní nařízení a epidemickou situaci připravujeme změny některých původních termínů a podmínek přijímacího řízení do všech stupňů studia.

Na základě novely vysokoškolského zákona nejspíše dojde k úpravě podmínek přijímacího řízení – zejména ke změnám termínů přijímacích zkoušek a ke zrušení nebo zjednodušení přijímacích zkoušek na některé bakalářské a navazující magisterské programy.

Konkrétní termín přijímacích zkoušek (datum a čas) se všichni uchazeči dozvědí prostřednictvím informačního systému a elektronickou pozvánkou nejpozději 15 dní před dnem konání zkoušky.

Definitivní informace zveřejníme na konci dubna. Předběžně platí následující:

Bakalářské a navazující magisterské programy:

 

Doktorské programy (přihlášky lze podávat do půlnoci 30. dubna 2021):

  • řádný termín přijímacích zkoušek: 9.–16. 6. 2021
  • náhradní termín přijímacích zkoušek: 22. a 28. 6. 2021
  • zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek v elektronickém systému: nejpozději 7 dní po termínu poslední zkoušky
  • přijímací zkoušky mohou proběhnout i formou videokonference
  • podrobnosti k doktorským programům najdete zde: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/doktorske-obory/

O případných dalších změnách budeme vždy informovat v aktualitách na hlavním webu fakulty (ff.cuni.cz), uchazeče s platnou přihláškou rovněž hromadným e-mailem z informačního systému.

Informace o letošních maturitách a přijímacím řízení do bakalářského studia najdete zde.

Jsme vám k dispozici na e-mailu i telefonních linkách. Volejte nám na tel. 221 619 300 a 221 619 333 v pracovních dnech mezi 9:00 a 14:00 hodinou; kdykoliv pište na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK