Užitečné odkazy v době uzavírky knihoven

[poslední aktualizace seznamu 27. 3. 2020]

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v této průběžně rozšiřované aktualitě budeme pro vás po dobu uzavírky knihoven shromažďovat užitečné odkazy na informace o elektronickém přístupu k informacím, elektronickém vzdělávání a alternativních způsobech výuky využitelné v době nynější výjimečné uzavírky knihoven.

Elektronické informační zdroje – základní nástroje a informace

Elektronické informační zdroje | základní informace o e-zdrojích na webu Knihovny FF UK

Vyhledávač UKAŽ | celouniverzitní vyhledávač, prohledává ve většině e-zdrojů dostupných na UK

Portál elektronických zdrojů UK | strukturovaný seznam všech dostupných e-zdrojů na UK s odkazy na vzdálený přístup ke zdrojům

[update 19. 3. 2020] Seznam volně dostupných zdrojů (Portál e. zdrojů UK) | dílčí seznam veřejnosti volně přístupných zdrojů

Portál elektronických knih UK | vyhledávač e-knih dostupných na UK

Portál elektronických časopisů UK | vyhledávač e-časopisů dostupných na UK

[update 20. 3. 2020] Digitalizace UK | jednotné rozhraní digitálních sbírek UK, FSV UK a 1. LF UK (na platformě Kramerius)

[update 27. 3. 2020] Seznam nově přidaných zdrojů (Portál e. zdrojů) | dílčí seznam nově zpřístupněných zdrojů

 

Výjimečně zpřístupněné kolekce

Kramerius NK ČR | 206 000 digitalizovaných titulů z fondů NK ČR dočasně zpřístupněných VŠ studentům a pedagogům

Cambridge Textbooks | Přes 700 dočasně zpřístupněných titulů z produkce Cambridge University Press

Bookport | Elektronická kolekce titul z produkce nakladatelství Grada, Jota, Portál, Galén a dalších dočasné zpřístupněná všem studentům a pedagogům UK

Pablikado studijní kolekce | Studijní kolekce 44 knih a 59 časopisů, kterou uživatelům z UK dočasně zpřístupňuje společnost Citace.com.

[update 20. 3. 2020] De Gruyter | Multioborová kolekce e-časopisů z produkce nakladatelství De Gruyter.

[update 20. 3. 2020] ProQuest | Dočasné rozšíření přístupu do zakoupených e-knih na neomezený počet uživatelů.

[update 20. 3. 2020] Brill Online Journals | Dočasně přístupná kompletní kolekce e-časopisů z oblasti filosofie a náboženství.

[update 19. 3. 2020] Booko | Dočasný bezplatný přístup do kolekce knih pro děti od 2 do 10 let.

[update 23. 3. 2020] EBSCO eBooks | Dočasné rozšíření přístupu do zakoupených e-knih na neomezený počet uživatelů.

[update 25. 3. 2020] Project Muse |  Dočasně zpřístupněné kolekce knih a časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd.

[update 25. 3. 2020] VŠEM |  Veřejnosti zpřístupněná online výuková aplikace Videolearning VŠEM.

[update 27. 3. 2020] JoVE Social Psychology | Veřejnosti zpřístupněná videa na interaktivní výuku základů sociální psychologie.

 

Distanční vzdělávání a e-learning

Facebooková skupina FFUK – elearning | Prostor pro výměnu informací a zkušeností se zaváděním elektronické výuky. Do skupiny se může připojit kdokoliv.

speciální web E-learning FF UK | Informace o možnostech elektronického a distančního vzdělávání na FF UK na jednom místě.

Webová stránka Podpora e-learningu | Základní informace a návody pro e-learningové nástroje dostupné na FF UK

Metodická stránka MŠMT | Užitečné odkazy a informace k organizaci distanční výuky

 

Ostatní odkazy

[update 20. 3. 2020] Mluvící hlavy | Projekt FF UK. Série videí, v nichž pedagogové fakulty hovoří o literárních dílech, myšlenkových směrech a pojmech z předmětu základy společenských věd, které se nejčastěji objevují v okruzích maturitních otázek.

[update 20. 3. 2020] Tiskové služby | Některé firmy, kupříkladu Copy General, Repro JT, Falon aj., nabízí i v době nouzových opatření tiskové služby. Objednávka a odeslání dokumentů probíhá elektronicky, dodání pak formou nouzového osobního vyzvednutí na pobočce či doprava kurýrem. Více informací např. ZDE , ZDE nebo ZDE.

Digitální knihovna Městské knihovny v Praze | Stovky titulů klasických i moderních děl české i světové beletrie zdarma ke stažení

[update 20. 3. 2020] Digitální knihovna Filozofické fakulty MU | Otevřený přístup k textům z produkce FF MU.

Tech against Coronavirus | Průběžně budovaný strukturovaný seznam nástrojů pro elektronickou komunikaci, videokonference, kolaborativní platformy atd.

450 on-line vzdělávacích kurzů z produkce Ivy League univerzit zdarma

[update 23. 3. 2020] Knihovna Akademie věd |  Registrace za poplatek snížený na symbolickou 1 korunu, díky které uživatelé získají přístup až do statisíce online knih, časopisů, jednotlivých článků i deníků z Česka i z celého světa.

[update 23. 3. 2020] Národní galerie Praha  | Veřejná prezentace vybraných sbírkových předmětů.

 

_________

Seznam odkazů sestavuje Knihovna FF UK

kontakt: Michaela Málková (michaela.malkova@ff.cuni.cz)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK