Knihovna

Letní provoz knihoven: Od 1. 7. 2020 jsou knihovny FF UK v obvyklém provozu bez omezení služeb otevřené v letních otevíracích dobách.

Discovery služba UKAŽ

Více informací o UKAŽ najdete na stránce elektronických informačních zdrojů.


ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA DO KNIHOVEN UK


O Knihovně FF UK

Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy je síť tvořená 26 knihovnami ve třech budovách a Střediskem vědeckých informací. Celkový fond tvoří přes 1,1 milion tištěných knih s ročním přírůstkem přes 20 tisíc knih a takřka 300 tisíc e-knih. Knihovny FF UK mají přes 11,5 tisíc registrovaných čtenářů, kterým stačí jedna registrace pro všechny fakultní knihovny. Provoz knihoven zajišťuje 38 zaměstnanců, převážně vysokoškolsky vzdělaných knihovnků či odborníků v oblasti dané oborové knihovny, a v provozu vypomáhá řada studentek a studentů fakulty formou práce na základě tzv. účelových stipendií.

Přečtěte si o našich službách!

 

Zjednodušené vyobrazení systému knihoven na FF UK. Zjednodušené schéma systému knihoven na FF UK. [2019]

Aktuality

Nastal čas vrátit knihy: Knihovna FF UK vyzývá čtenáře k vracení výpůjček

22.6.2020
Mezi čtenáři knihoven FF UK je nyní stále přes 12 000 knih, které je třeba v nejbližších dnech vrátit do knihovny. Přečtěte si nejdůležitější informace a odpovědi na časté dotazy spojené s vracením knih na FF UK.

Byly zveřejněny letní otevírací doby knihoven FF UK

15.6.2020
Od 1. 7. 2020 budou obnoveny běžné služby knihoven FF UK v letních otevíracích dobách.

Zkušební přístup k e-zdroji Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online

4.6.2020
Nový zkušební přístup k významnému referenčnímu e-zdroji Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online je k dispozici do 30. 6. 2020.

Provoz Knihovny Jana Palacha od 2. 6. 2020

29.5.2020
Od úterý 2. 6. 2020 dojde v Knihovně Jana Palacha (nám. Jana Palacha 1/2) k uvolnění některých opatření dosavadního omezeného provozu.