Knihovna

Podpora e-learningu

„E-learning jako cesta k modernímu vzdělávání“

E-learning lze definovat jako učení se prostřednictvím elektronického zařízení připojeného k internetu. E-learningové nástroje umožňují sdílet vzdělávací materiály, vytvářet různé interaktivní aktivity, uskutečňovat distanční přednášky nebo například testovat studenty. 

Hlavní výhodou e-learningu je dostupnost vzdělávání v podstatě odkudkoli, kde je možné připojit se k internetu. E-learningové nástroje lze využívat nejen pro čistě distanční výuku, ale také jako doplněk k výuce prezenční (například jako prostor pro sdílení studijních materiálů nebo zadávání úkolů).

E-learningové nástroje dostupné na FF UK

Fakultám a pracovištím Univerzity Karlovy je nabízena rozmanitá škála nástrojů pro tvorbu e-learningových materiálů a uskutečňování distanční výuky (nástroje jsou seřazeny abecedně):

  • ADOBE CONNECT – nástroj pro uskutečňování online přednášek v rámci (nejen) distančního studia. Více.
  • MAHARA – nástroj pro tvorbu a správu elektronických portfolií. Více.
  • Microsoft TEAMS – nástroj pro uskutečňování online přednášek v rámci (nejen) distančního studia a pro tvorbu online skupin (týmů), přes které mohou vyučující sdílet a vytvářet studijní materiály, komunikovat se studenty, ale i sestavovat testy a hodnotit odevzdané práce. Více.
  • MOODLE – open source software pro tvorbu online kurzů, přes které vyučující mohou sdílet a vytvářet studijní materiály, komunikovat se studenty, ale i sestavovat testy a hodnotit odevzdané práce. Více.
  • STREAMSERVER – nástroj pro ukládání a přehrávání videí. Více.
  • TURNITIN – nástroj pro podporu akademického psaní, slouží k detekci i prevenci plagiátorství. Více.
  • ZOOM – nástroj pro uskutečňování online přednášek v rámci (nejen) distančního studia. Více.

FAQ: Časté otázky o e-learningu

Porovnání e-learningových nástrojů

Distanční testování

Aktuální nabídka školení e-learningových nástrojů


Úřední hodiny podpory e-learningu

Pokud potřebujete konzultaci, můžete nás navštívit v kanceláři Střediska vědeckých informací na hlavní budově fakulty. Aktuální úřední hodiny vždy naleznete na Střediska vědeckých informací. Pokud je to však možné, preferujeme předchozí domluvu schůzky/ konzultace prostřednictvím e-mailu. Děkujeme za pochopení.


Máte zájem o účast na školení nebo seminář k e-learningovým nástrojům?

Máte dotazy ohledně e-learningových nástrojů? Kontaktujte nás!

elearning@ff.cuni.cz
+420 221 619 282

Kontakt pro podporu e-learningu na FF UK.