Podpora e-learningu

„E-learning jako cesta k modernímu vzdělávání“

E-learning lze definovat jako učení se prostřednictvím elektronických médií, tedy řízené samostudium prostřednictvím počítače připojeného k internetu. Výhodami e-learningu je lepší a rychlejší přístupnost ke vzdělávání a vzdělávacím materiálům, které mohou být jednoduše aktualizovány či znovupoužívány v nových kurzech. Studující mají možnost aktivního zapojení se do výuky, mohou obdržet okamžitou zpětnou vazbu a průběžně interagovat s vyučujícím i se svou studijní skupinou.

Fakultám a pracovištím Univerzity Karlovy je nabízena rozmanitá škála nástrojů pro tvorbu e-learningových materiálů, technickou a metodickou podporu, podporu e-learningových aktivit v rámci projektů a s tím související pravidelná školení, která mohou být jak hromadná, tak individuální na míru.

Dostupné nástroje na UK

  • MOODLE – open source software pro tvorbu online kurzů, přes které vyučující mohou vytvářet studijní materiály, komunikovat se studenty, ale i sestavovat testy a hodnotit odevzdané práce. Více
  • TURNITIN – nástroj pro podporu akademické psaní, slouží k detekci i prevenci plagiátorství a tím zvyšuje kvalitu seminárních a kvalifikačních prací. Více
  • ADOBE CONNECT – je ideálním prostorem pro uskutečnění webinářů a online konferencí v rámci (nejen) distančního studia. Více
  • STREAMSERVER – Streamservery jsou určeny pro ukládání a přehrávání videí, k nimž může být povolen přístup jen studentům UK. Videa lze vkládat na webové stránky a do kurzů Moodle. Více
  • WEBOVÁ KNIHOVNA eCuni – Webová knihovna eCuni je online knihovna umožňující nahrávání a přístup k interaktivním hypertextovým knihám. Více
  • WIKI – Wikisystémy (např. wikiskripta, wikipedie) jsou znalostním prostředím ovlivňujícím stávající způsob produkce poznatků a publikačního procesu. Více
  • MS TEAMS – Nástroj MS Teams mají studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy k dispozici v rámci služeb Office 365. Více

Další nástroje naleznete na webu Centra na podporu e-learningu: elearning.cuni.cz

___________________________________________________

Máte zájem o účast na školení nebo seminář k e-learningovým nástrojům?

Máte dotazy ohledně e-learningových nástrojů? Neváhejte nás kontaktovat!

Bc. Helena Filipová

helena.filipova2@ff.cuni.cz

Podpora e-learningu