Užitečné odkazy v době uzavírky knihoven

[poslední aktualizace seznamu  24. 3. 2020]

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v této průběžně rozšiřované aktualitě budeme pro vás po dobu uzavírky knihoven shromažďovat užitečné odkazy na informace o elektronickém přístupu k informacím, elektronickém vzdělávání a alternativních způsobech výuky využitelné v době nynější výjimečné uzavírky knihoven.

Uzavírka knihoven FF UK – praktické informace

‼️ Homepage Knihovny FF UK | Rychlé ověření aktuálního provozu knihoven FF UK a všechny důležité odkazy najdete na domovské stránce Knihovny FF UK.

‼️ Stránka Knihovna na informačním webu koronavirus.ff.cuni.cz | Veškeré důležité informace o aktuální uzavírce knihoven FF UK najdete na celofakultním informačním webu s informacemi k vydaným opatřením.

🆕‼️ Základní literatura on-line | Postupně rozšiřovaný seznam titulů základní literatury pro obory studované na FF UK, které jsou dostupné on-line v předplácených a výjimečně zpřístupněných zdrojích. Seznam vytváří Knihovna FF UK na základě požadavků od kateder a ústavů.

 

Elektronické informační zdroje – základní nástroje a informace

Elektronické informační zdroje | základní informace o e-zdrojích na webu Knihovny FF UK

Vyhledávač UKAŽ | celouniverzitní vyhledávač, prohledává ve většině e-zdrojů dostupných na UK

Portál elektronických zdrojů UK | strukturovaný seznam všech dostupných e-zdrojů na UK s odkazy na vzdálený přístup ke zdrojům

Seznam volně dostupných zdrojů (Portál e. zdrojů UK) | dílčí seznam veřejnosti volně přístupných zdrojů

Portál elektronických knih UK | vyhledávač e-knih dostupných na UK

Portál elektronických časopisů UK | vyhledávač e-časopisů dostupných na UK

Seznam nově přidaných zdrojů (Portál e. zdrojů) | dílčí seznam nově zpřístupněných zdrojů

Digitalizace UK | jednotné rozhraní digitálních sbírek UK, FSV UK a 1. LF UK (na platformě Kramerius)

DNNT | Digitalizovaná sbírka více než 100 000 monografií a periodik nedostupných na trhu. V první fázi zpřístupnění titulu s rokem vydání do 1989, později přibydou i tituly vydané až do roku 2007. Kolekce je přístupná na platformě Kramerius prostřednictvím přihlášení univerzitním účtem (volba Přihlásit eduID).

online.knihovny.cz | Web shromažďující informace o on-line službách českých knihoven, včetně informací pro VŠ studenty.

Dočasně volně dostupné zdroje

‼️ Kramerius – Národní knihovna COVID | Podobně jako na jaře 2020 dochází opět k dočasnému on-line zpřístupnění kompletního obsahu digitalizovaných titulů vysokoškolským studentům, zaměstnancům a vědeckým pracovníkům. Na 64 milionů digitalizovaných stran monografií, periodik a dalších dokumentů lze procházet po přihlášení univerzitním účtem prostřednictvím brány eduID. Dostupné do 30. 6. 2021

Oxford Scholarship & SAGE Online | Multioborová databáze e-knih o celkovém objemu 22 tisíc titulů. Dostupnost do 11/2021.

Kramerius – Digitální knihovna AV ČR | Po NK ČR zpřístupňuje dočasně své digitální sbírky všem VŠ studentům a pedagogům i Knihovna AV ČR. Přes 200 titulů časopisů a 5 500 knih dostupných elektronicky po přihlášení univerzitním účtem. Dostupné po dobu trvajících vládních opatření.

JSTOR Trial | Digitální knihovna zpřístupňující kolekce e-časopisů a další kolekce nad rámec předplatného. Dostupnost do 30. 6. 2021.

Další zdroje

OAPEN | Digitální knihovna obsahující volně dostupné recenzované knihy z oblasti (nejen) humanitních a sociálních věd vydávaných malými evropskými vydavatelstvími.

Open Library | Digitální knihovna obsahující plné texty e-knih převážně vydaných v 20. století.

Open Research Library | Multioborová digitální knihovna.

Univeristy of Michigan | Tituly vydavatelství University of Michigan přístupné v režimu Open Access.

World Christian Database |Databáze poskytující komplexní statistické informace o světových náboženstvích, křesťanských denominacích a společenstvích. Dostupnost do  31.12.2021.

Produkce vydavatelství Karolinum | Prostřednictvím databáze ProQuest Ebook Central je možný přístup k elektronickým knihám vydavatelství Karolinum.

Distanční vzdělávání a e-learning

Informační web E-learning FF UK | Informace o možnostech elektronického a distančního vzdělávání na FF UK na jednom místě.

Webová stránka Podpora e-learningu | Základní informace a návody pro e-learningové nástroje dostupné na FF UK

Facebooková skupina FFUK – elearning | Prostor pro výměnu informací a zkušeností se zaváděním elektronické výuky. Do skupiny se může připojit kdokoliv.

Metodická stránka MŠMT | Užitečné odkazy a informace k organizaci distanční výuky

Ostatní odkazy

Mluvící hlavy | Projekt FF UK. Série videí, v nichž pedagogové fakulty hovoří o literárních dílech, myšlenkových směrech a pojmech z předmětu základy společenských věd, které se nejčastěji objevují v okruzích maturitních otázek.

Digitální knihovna Městské knihovny v Praze | Stovky titulů klasických i moderních děl české i světové beletrie zdarma ke stažení

Digitální knihovna Filozofické fakulty MU | Otevřený přístup k textům z produkce FF MU.

Tech against Coronavirus | Průběžně budovaný strukturovaný seznam nástrojů pro elektronickou komunikaci, videokonference, kolaborativní platformy atd.

Vybrané tituly ÚSTR | Ústav pro studium totalitních režimů výjimečně zpřístupnil vybrané tituly ze své produkce k volnému stažení.

e-Knihovna Goethe Institutu | Elektronická knihovna německy psané beletrie, odborné literatury s germanistickým zaměřením a vybrané materiály pro výuku němčiny.

 

_________

Seznam odkazů sestavuje Knihovna FF UK

kontakt: knihovna@ff.cuni.cz


Související články