Nově bylo otevřeno několik bakalářských a magisterských programů

Nově otevřené programy mají zveřejněné oborové požadavky přijímací zkoušky a otevřenou elektronickou přihlášku. Lhůta pro podávání přihlášek na ně je do 15. 4. 2019, do tohoto data je také potřeba uhradit administrativní poplatek.

Přijímací zkoušky se uskuteční ve standardních květnových a červnových termínech (pozvánky obdržíte elektronicky do konce dubna 2019).

Programy sdruženého a dvouspecializačního studia bude možné studovat v kombinaci s programy stejného typu, na které se podávaly přihlášky do 28. 2. 2019 u bakalářského studia a u kterých probíhá přijímací řízení do 31. 3. 2019 u navazujícího magisterského studia.

 

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK