Profesorka Ivana Čeňková obdržela prestižní cenu Prix Danica Seleskovitch

Akademička z Ústavu translatologie FF UK cenu převzala 27. dubna 2024 v Paříži na přední vysoké škole tlumočníků a překladatelů ESIT (Ecole supérieure d’interprètes et de traducteurs) pod univerzitou Sorbonne Nouvelle.

Prix Danica Seleskovitch je jediná mezinárodně uznávaná cena v oboru tlumočnictví. Uděluje se jednou za dva roky za zásluhy šíření povědomí o tlumočnické profesi, za dlouholetou přípravu budoucích tlumočníků a výzkumnou práci v oboru translatologie.

Jde o vůbec první udělení této ceny laureátu ze střední Evropy.  Prof. Čeňková při této příležitosti pronesla slavnostní přednášku o sbližování Východu a Západu z pohledu pražské tlumočnice, pedagožky a badatelky.

Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., vystudovala v letech 1973–1978 francouzštinu a ruštinu na tehdejší Katedře překladatelství a tlumočnictví FF UK (dnes Ústav translatologie FF UK), kde dodnes působí. V roce 1980 získala titul PhDr. a v roce 1986 titul kandidátky věd (CSc.), když obhájila svou kandidátskou disertační práci Teoretické aspekty procesu překladu a tlumočení (na rusko-českém materiálu). V roce 1993 se habilitovala na první docentku překladatelství a tlumočnictví v České republice a v roce 2008 ji prezident jmenoval profesorkou pro obor translatologie.


Související články