Ústav translatologie FF UK zve na přednáškové odpoledne o výuce češtiny a slovenštiny při přípravě (nejen) překladatelů a tlumočníků

Kruh moderních filologů ve spolupráci s Ústavem translatologie FF UK a Inštitútom prekladateľstva a tlmočníctva Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove pořádá setkání na téma „Čeština/slovenština jako mateřský jazyk a jeho místo ve výuce překladatelství“. Akce se koná 16. května 2024 ve Šporkově paláci (Hybernská 3) v místnosti 303 nebo online na platformě ZOOM.

Akce bude příležitostí pro setkání odborníků na český a slovenský jazyk a učitelů překladu z různých pracovišť České republiky i Slovenska. Přednášky a navazující diskuze se zaměří mimo jiné na proměňující se význam češtiny a slovenštiny v celkovém kompetenčním portfoliu překladatelů a dalších odborníků na vícejazyčnou komunikaci i úroveň kompetencí v mateřském jazyce u současných studentů překladatelství, včetně důsledků pro výukový proces a možností, jak kompetence v mateřštině soustavně rozvíjet.

Kompetence v mateřském jazyce přitom chápeme široce jako praktickou znalost jazykové normy, stylového a sociolingvistického rozvrstvení jazyka, stylizační dovednosti i základní znalosti teoretické (obecně lingvistické, kontrastivně lingvistické, včetně základního pojmového aparátu). Odborné zaměření přihlášených účastníků slibuje zajímavou výměnu zkušeností nejen z oblasti studijních programů překladatelství, ale také z výuky překladu pro studenty oborů filologických i nefilologických.

Program

Časy jsou pouze orientační, pořadí příspěvků se může změnit.

14:00 | David Mraček: Úvodní poznámky

14:20 | Kamila Mrázková: Stylistika, pragmatika, textová lingvistika jako součást výuky češtiny pro překladatele (Teorie vs. praxe a má to vůbec smysl?)

14:45 | Magdaléna Bilá: Koncepcia translatologického základu v študijnom programe pripravujúcom prekladateľov a tlmočníkov

15:15 | Mária Imrichová a Martina Petríková: Materinský jazyk v translatologickom základe na FF PU v Prešove zohľadňujúci požiadavky praxe na úroveň jeho ovládania a používania

15:45–16:00 | přestávka

16:00 | Jana Pešková: Role češtiny při výuce odborného překladu pro studenty filologických oborů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity (se zaměřením na překlad ze španělštiny)

16:30 | Alexandra Berendová: Čeština v právním překladu: cesta k interpretaci smyslu

17:00 | Alena Kačmárová: Teória a prax profesionálneho používania jazyka

17:30–17:45 | přestávka

17:45 | diskuze


Související články