Středoškoláci si na kurzu Léto s FF UK 2018 nanečisto vyzkoušeli vysokoškolské studium

V Kampusu Hybernská v samém srdci Prahy se ve dnech 28.30. srpna sešli ti nejodvážnější: osm přednášejících a téměř dvacet studentů se rozhodlo strávit pospolu poslední prázdninové dny na vzdělávacím kurzu Léto s FF UK.

Během cyklu přednášek pro zvídavé středoškoláky pořádaného Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy si studenti utvořili představu, co to znamená studovat humanitní vědy a jak vypadá vysokoškolská výuka.

Přednášející středoškoláky seznámili s oblastmi studia, které budoucí uchazeči mohou na fakultě studovat. Od historických témat a archeologii přes jazykovědu až po exotické kultury, studenti byli rovnocennými oponenty a vedli s přednášejícími kritické diskuze. Tím se potvrdilo, že na kurz dorazili opravdu ti praví zájemci, kteří o probíraných tématech již mnohé vědí a nebojí se o nich hovořit.

První den kurzu student prozkoumali dávnou civilizaci indiánů. Zaměřili se na to, čím indiánské společnosti vynikaly a čím se odlišovaly od Evropy. Dozvěděli se například, že hlavní město Aztéků Tenochtitlán plavalo na jezeře a obdivoval ho nejeden návštěvník včetně manžela Fridy Kahlo Diega Rivery.

V přednášce věnované jugoslávské válce 90. let posluchači zjistili, že prohlášení „Srbsko je tam, kde jsou Srbovové“ bylo klíčovým problémem konfliktu mezi národy, který vyústil v největší ukázky srbské agrese v chorvatském Vukovaru a bosenské Srebrenici. Následné dotazy jako „Jak s místními problémy souvisely čistky kosovských Albánců?“ přednášejícího jen utvrzovaly o zájmu a přehledu studentů. Přednáškou o egyptském náboženství, které překvapivě fungovalo bez jakékoliv svaté knihy, církve, konceptu věřících, a dokonce i bez slova pro samotné náboženství, studenti den zakončili.

Další ráno následovala sonda do věcí minulých, tedy přednáška o archeologii. Tu si většina studentů okamžitě spojila se štětečky, kartáčky a vykopávkami. Během povídání se ale dozvěděli, že archeologie je živou vědou, která nevypráví pouze o artefaktu, ale především o člověku, který ho vytvořil. Mohl Věstonickou venuši vytvořit muž, žena, nebo snad dítě? Je vůbec možné, aby desetileté dítě bylo schopné sochu zaznamenat s tak precizními detaily? A je desetileté dítě stále dítětem v době, kdy se člověk dožívá třiceti let? Musíme vnímat věci ve všech souvislostech, právě to se snažil školákům vštípit přednášející. Odpoledne téhož dne se pak studenti dočkali oddechu v podobě prohlídky prostorů studentské oázy Kampusu Hybernská.

Poslední den celého kurzu byl pro studenty připraven „asijský blok“ přednášek, během kterého se kromě starověké a moderní Číny probíral život v dnešní Indonésii. Účastníci se dozvěděli, že od místních kvůli velkému parnu pravděpodobně namísto pozdravu uslyší otázku, zda se nezapomněli vysprchovat. Nebo také zjistili, že přes „úplnou“ svobodu vyznání zde musíte věřit minimálně v jednoho boha, kterého pak máte napsaného v občanském průkazu. Na konci dne i celého kurzu pak studenty čekalo už jen předávání diplomů a poslední chvilky na možné dotazy o požadavcích a úkolech, které jim přinese budoucí studium na FF UK.

Projekt Léto s FF UK je jednou z akcí fakulty pro studenty středních škol, kteří uvažují o studiu humanitních věd. Více o tomto a dalších projektech se můžete dočíst v článku nebo v přehledu akcí.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK