Filozofická fakulta UK pořádá třetí ročník vzdělávacího kurzu pro středoškoláky

Letní škola Léto s FF UK, která proběhne od 27. do 29. srpna, je určena všem studentům středních škol, kteří mají hlubší zájem o humanitní vědy a rádi by své schopnosti v této oblasti i dále rozvíjeli. Série přednášek a workshopů studentovi nabídne především možnost utvořit si bližší představu o tom, jakými tématy je možné se v rámci humanitních věd zabývat, a být účasten aktivit, které nejsou předmětem standardní středoškolské výuky. Zároveň účastníci dostávají jedinečnou příležitost vytvořit si osobní kontakty s odborníky pracujících v oblastech, které studenta zaujaly.

Přihlášky přijímá Filozofická fakulta UK do 7. července do 23:59 nebo do naplnění kapacity kurzu.

Podrobný harmonogram a anotace příspěvků naleznete v programu Léta s FF UK.

iforum.cz, 28. května 2014


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK