Léto s FF UK 2014 představilo akademickou půdu třem desítkám středoškoláků

Ve dnech 27.–29. srpna 2014 uspořádal Referát vnějších vztahů FF UK třetí ročník vzdělávacího kurzu pro studenty středních škol. Letošními tématy byly „jazyk a literatura“, „společnost a politika“ a „mýty a rituály“.

K účasti v projektu Léto s FF UK se mohli přihlásit zájemci o humanitní vědy z řad studentů středních škol. Dvacet osm mladých lidí ze všech koutů republiky pak po tři srpnové dny navštěvovalo přednášky vedené odborníky z FF UK a zjistilo tak, jak probíhá vysokoškolská výuka, jací lidé vyučují na FF UK a s jakým přístupem se mohou v univerzitním prostředí setkat.

První den byl zasvěcen literatuře, lidské řeči a různým podobám překladu. Dr. Daniel Soukup se v přednášce Proč vůbec číst staré knihy zaměřil na přínos staletími prověřených literárních děl pro současného čtenáře a ve workshopu Kolik podob má překlad s účastníky prozkoumal různé podoby této aktivity. S doc. Radkem Skarnitzlem si studenti ve workshopu K čemu slouží výzkum lidské řeči vyzkoušeli manipulaci s řečovým signálem a prozkoumali různé aspekty fonetické identifikace mluvčího pro účely policejního vyšetřování či soudního procesu.

Další den se nesl na vlně tématu Společnost a politika. Na přednášce Mgr. Jana Sládka Jsme tak politicky pasivní země? se účastníci dozvěděli, jak se zkoumá politická aktivita občanů a jakou roli v aktivitě občanů hrají (zejména on-linové) sociální sítě. Zda se dá věřit předvolebním průzkumům a na co všechno je třeba dát pozor, se studenti dozvěděli v následném workshopu Průvodce džunglí předvolebních průzkumů. Další workshop vedený Mgr. Danielou Gawreckou byl zaměřen na význam mnohým nejasného pojmu politická kultura.

Poslední den kurzu se účastníci s Mgr. Janem A. Kozákem vydali po stopách rituálů a mýtů. Byla jim představena podoba iniciačního (zasvěcovacího) rituálu a proměny, jimiž rituál prochází. Bylo možné najít nebo vytvořit vlastní iniciační rituál a ve výtvarné části workshopu si vypracovat strukturovanou kosmologickou mapu. V rámci workshopu zaměřeného na metafory a jejich souvislost s lidským poznáváním si pak všichni vytvořili vlastní metaforickou hádanku.

Společně s projektem 24 hodin s FF UK přispívá Léto s FF UK k soustavné podpoře nadaných středoškolských studentů v jejich odborném směřování.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK