Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pořádá dodatečné přijímací řízení

Až do 19. srpna mohou uchazeči podávat přihlášky ke studiu ve 20 bakalářských a 42 navazujících magisterských oborech. Samotné přijímací zkoušky budou probíhat od 3. do 27. září.

K praxi dodatečných přijímacích zkoušek přistupuje nejvýznamnější humanitní fakulta v zemi již druhým rokem. Jejich smyslem je jednak naplnit kapacitu tradičně méně obsazovaných exkluzivních oborů, jednak udržovat vysokou úroveň přijímaných i v oborech masově vyhledávaných, u nichž určité procento přijatých nakonec do studia z různých důvodů nenastoupí.

Pro exkluzivní obory, jakými jsou např. tibetanistika nebo fonetika, představují dodatečné přijímací zkoušky nástroj, jak získat zájemce, kteří mají dobré předpoklady pro studium, ale v jarním termínu neuspěli např. v oboru s velkým převisem uchazečů. Naopak u oborů se standardně vysokým počtem zájemců, modelově historie či překladatelství, řeší přijímací zkoušky potřebu doplnění kapacit uvolněných po nenastoupivších. Dodatečné přijímací zkoušky tak předcházejí snižování nároků a dodatečnému přijímání těch uchazečů, kteří na jaře minimální limit nesplnili.

Detailní informace o podmínkách dodatečného přijímacího řízení a seznam oborů včetně předpokládaného počtu přijímaných najdou zájemci na webu FF UK v sekci Uchazeč.

Petr Kukal, tiskový mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK