Proběhla mezinárodní medievistická konference Thiddag: Intelektuál a říšský biskup: Říšská církev a střední Evropa

Ve dnech 3. a 4. října 2017 proběhla na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy mezinárodní medievistická konference Thiddag: Intelektuál a říšský biskup: Říšská církev a střední Evropa za účasti více než desítky mezinárodně uznávaných odborníků z České republiky, Německa, Polska a Ruska. Nad akcí převzal záštitu Jeho Eminence kardinál Dominik Duka a finančně ji podpořil Česko-německý fond budoucnosti. Spolupořadatelem byla Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte, Univesität Passau. Účast vynikajících odborníků středoevropské medievistiky slibovala zajímavou vědeckou událost a nabídla nemalou perspektivu budoucího bádání.

Biskup Thiddag je jako třetí pražský biskup zásadní osobností pro počátky křesťanství a státu v Čechách. Jednalo se o vzdělance ze saské části říše s dobrými kontakty v českém prostředí. Přesto však je postavou spíše enigmatickou a krom několika spíše kuriózních zmínek v pramenech o něm máme jen velmi málo informací. Jeho osoba a tisícileté výročí úmrtí – zemřel 11. června 1017 –však ve svém kontextu představují bod, k němuž lze vztáhnout mnoho moderního bádání.

Konferenci zahájila děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy doc. Miriam Friedová a vedoucí Ústavu světových dějin prof. Václav Horčička. Moderování akce se ujal vedoucí semináře středověkých dějin doc. Václav Drška. Keynote s tématem „Das Reich und Böhmen um die erste Jahrtausendwende“ přednesl zástupce spolupořádající Univerzity v Pasově, prof. Franz-Reiner Erkens.

Následující konferenční bloky se postupně zabývaly osobností biskupa a souvislostmi jeho života v kontextu dochovaných pramenů, dále říšskou církví a ideály biskupa v otonsko-sálské době. Druhý konferenční den pak rozšířil kontext bádání do celoevropských souvislostí a ve své závěrečné sekci vyvrcholil formulací slibných badatelských otázek týkajících se českých dějin raného středověku. Závěrečnou přednáškou „Die Anfänge des Christentums in Böhmen“ uzavřel konferenci prof. Martin Wihoda z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Z konference byl pořízen videozáznam a plánována je i knižní publikace příspěvků.

Web konference
Program konference
Tisková zpráva
 

 Kontaktní osoba za pořádající instituci

Jakub Izdný
Ústav světových dějin
Filozofická fakulta UK
jakub.izdny@ff.cuni.cz

 Kontaktní osoba pro média

Ina Píšová
tisková mluvčí Filozofické fakulty UK
ina.pisova@ff.cuni.cz
+ 420 777 739 951

Konferenci podpořily následující instituce:

rgb1-1-700x216Uni_Passau-Logo.svg_-300x80

logo-barevne-ve-formatu-jpg-300x200            logo-cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK