Byl zakončen osmnáctý běh kurzu pro prestižní mexickou vysokou školu na FF UK

7. července byl ve Šporkově paláci zakončen 18. ročník kurzu pro studenty prestižní mexické vysoké školy Technologického institutu v Monterrey. Probíhal na základě smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a Technologickým institutem z roku 1999, která byla později prodlužována a je každým rokem konkretizována dohodami mezi FF UK a Institutem.

Během čtyř týdnů se účastníci kurzu seznamovali se základy české historie a kultury ve středoevropském kontextu i s historií a současností mexicko-českých vztahů. Pro tuto školu pořádají od devadesátých let podobné regionální kurzy desítky universit na celém světě, právě ukončený kurz pak patří mezi instituce s nejdelší tradicí. Déle jezdí mexičtí studenti pouze na madridskou COMILLAS.

Konkrétní podobu a vedení této letní školy opět zajišťovalo Středisko ibero-amerických studií FF UK ve spolupráci s pedagogy z dalších fakultních pracovišť. Kurz slavnostně zahajoval na počátku června velvyslanec Mexika v České republice J. E. Pablo Macedo Riba, předáním diplomů ho pak uzavřela nová velvyslankyně této země v Praze J. E. Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez. Představitelka TECu dr. Araceli Luz González Uresti, která skupinu doprovázela, vyslovila ve svém závěrečném proslovu naději, že kurz bude pokračovat v příštím roce 19. turnusem.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK