Do studentského hodnocení kurzů zimního semestru je možné se zapojit do 4. února

Anonymní elektronické hodnocení kurzů probíhá od 2. ledna do 4. února. Výsledky včetně slovních komentářů budou zveřejněny před začátkem letního semestru.

Studenti bakalářského a (navazujícího) magisterského studia hodnotí kurzy v každém semestru, vždy v závěru výuky či po jejím skončení. Hodnocení probíhá anonymně a elektronicky, v unikátní aplikaci.

Kromě hodnocení jednotlivých předmětů umožňuje aplikace vyjádřit se k dalším stránkám studia. Pro tento semestr byla zařazena otázka k reformě společného základu a otázka pro studenty dvouoborového studia. Otázka na problémy při nástupu do studia cílená na studenty prvních ročníků Bc. i NMgr. studia je zařazována každoročně.

obecne_eva2017

Nejcennější zpětnou vazbou bývá pro pedagogy a po zveřejnění výsledků i pro studenty slovní komentář. Pedagogové mají také možnost na slovní komentáře před zveřejněním výsledků reagovat.

Dotazníkové hodnocení provádí fakulta pravidelně po každém semestru. Veškeré podrobnosti jsou k dispozici na webu hodnocení.

otazky


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK