VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Sdělení děkana č. 01/2016 – Obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na jednotlivé PRVOUK, resp. části PRVOUK uskutečňované na fakultě pro rok 2016

Obsah

Tato obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory (dále jen „Podpora“) přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“) na jednotlivé PRVOUK, resp. části PRVOUK uskutečňované na FF UK (dále jen „Pravidla“) jsou vydávána v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 4 opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 20/2011, Zásady Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, ve znění opatření rektora č. 8/2013. Při přípravě pravidel byla rovněž zohledněna instrukce prorektora pro tvůrčí a ediční činnost UK č. j. 15929/2015-IV. AZ ze dne 12. 1. 2016 k výši doplňkových a režijních nákladů.

Plný text

Sdělení děkana 1-2016 Rozdělení PRVOUK