VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Sdělení děkana č. 02/2016 – Rigorózní řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Obsah

S ohledem na skutečnost, že v letech 2000 až 2005 počet absolventů rigorózního řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“) narůstal, kdežto od roku 2005 mnohem rychlejším tempem klesá až k současnému stavu pouhých 37 absolventů v roce 2015 (oproti 193 absolventům v roce 2005), lze usuzovat, že zaměstnavatelé přestávají titul PhDr. vnímat jako nezbytné kritérium pro odbornou práci, byť původně tlak na získání tohoto titulu vycházel právě z této strany. Výrazný pokles zájmu o rigorózní řízení se projevuje i v oborech, v nichž byl v minulosti vysoce žádaný (např. psychologie: 8 absolventů v roce 2015, 7 v roce 2014, oproti 22 v roce 2006 a 33 v roce 2005).

Plný text

Sdělení děkana 2-2016 Rigorózní řízení na FF UK