Počítačová simulace o období protektorátu jde do škol

Žáci i veřejnost mohou „zažít“ atmosféru po atentátu na Heydricha

Tým Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR vydává první díl z řady mezinárodně úspěšných počítačových simulací o soudobých dějinách. Simulace ukazují žákům středních škol významné okamžiky českých a československých dějin a umožňují jim „prožít“ dobové události z pohledů různých osob. První díl simulace nazvaný Československo 38–89: Atentát přibližuje období protektorátu. K dispozici bude školám i veřejnosti od 4. června 2015.

Československo 38–89 je sérií výukových simulací, které kombinují prvky interaktivního komiksu a počítačových her. Projekt přibližuje žákům nejen významné historické okamžiky, ale i každodenní život v různých obdobích. Díky tomu rozvíjí hlubší porozumění politickým, sociálním a kulturním souvislostem. Simulace Československo 38–89 byly vyvinuty na Filozofické a Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v rámci projektu NAKI financovaného Ministerstvem kultury České republiky. Simulace jsou určeny zejména žákům a učitelům středních škol, ale vyjdou i ve verzi pro širokou veřejnost.

„Československo 38–89 představuje mimořádně zajímavý a povedený způsob, jak zprostředkovávat informace o našich nejnovějších dějinách, jak přiblížit mladým lidem atmosféru, dilemata, rizika konkrétních historických situací, do nichž se opakovaně ‚obyčejní lidé‘, obyvatelé Československa, dostávali,“ říká o projektu Oldřich Tůma, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. „Spojení historické, pedagogické a programátorské erudice zde přineslo naprosto ojedinělý výsledek srovnatelný s mezinárodními projekty, což není v našem prostředí ani trochu samozřejmé,“ doplňuje ho Michal Stehlík, bývalý děkan Filozofické fakulty UK.

V roce 2014 byl projekt Československo 38–89 nominován do finále prestižní mezinárodní soutěže „Serious Games Showcase & Challenge“, kde soupeřil o první místo se simulacemi Massachusettského technologického institutu (MIT) a Americké armády. „Nominace do prestižní soutěže v USA byla mimořádným úspěchem celého týmu,“ říká vedoucí projektu Vít Šisler ze Studií nových médií na Filozofické fakultě UK, „v naší kategorii se do finále probojovaly jen tři simulace z celého světa.“

Garantem historického obsahu simulace byl Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. „Bylo to poučné i pro nás, zvláště při hledání cesty jednoduchosti, informativnosti a zároveň ‚vizualizace‘ historického příběhu,“ dodává historik Jaroslav Cuhra z ÚSD AV ČR. Vývoj simulací technicky zajišťovali odborníci z Matematicko-fyzikální fakulty UK. „Vývoj simulací představoval výzvu. Museli jsme propojit zcela odlišné pohledy historiků, učitelů, výtvarníků a programátorů,“ doplňuje Jakub Gemrot z Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Projekt byl úspěšně testován v 34 třídách základních a středních škol. Jak studenti, tak učitelé hodnotí simulace velmi pozitivně. „Žáci a učitelé oceňují, že simulace přinášejí různé pohledy na minulost a umožňují si danou dobu lépe představit,“ říká o výsledcích testování Kamil Činátl z Ústavu českých dějin FF UK. Simulace zároveň rozvíjí klíčové dovednosti a učí žáky kriticky nakládat s prameny. „Žáci mimo jiné získají zkušenost, že historie nemusí být jen cosi akademického a odtažitého, ale že jim může být zprostředkována i lidmi a věcmi z nejbližšího okolí,“ popisuje Marie Černá z ÚSD AV ČR.

Filozofická fakulta UK, Matematicko-fyzikální fakulta UK a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR vás srdečně zvou na tiskovou konferenci konanou u příležitosti oficiálního vydání simulace. Tisková konference proběhne ve čtvrtek 4. června 2015 v 10:00 v místnosti H303 ve Šporkově paláci v Hybernské 3. Zástupci všech tří institucí budou k dispozici médiím pro zodpovězení dotazů.

Další informace:

Web: http://cs3889.cz/

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=XjTJgvjCdOs

 

Pokud máte zájem o novinářskou kopii simulace pro účely recenze, napište prosím na vit.sisler@ff.cuni.cz.

 

Kontaktní osoby pro média:

Mgr. Vít Šisler, Ph.D. (FF UK)

e-mail: vit.sisler@ff.cuni.cz

 

Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D. (ÚSD AV ČR)

e-mail: cuhra@usd.cas.cz

 

V Praze dne 26. 5. 2015

 

Atentat_pozvanka


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK