Den vědy FF UK láká na zavedené vědce i mladé badatele

Filozofická fakulta UK v Praze pořádá již čtvrtý ročník úspěšného Dne vědy FF UK. Letošní podtitul, „Poznávání bez hranic“, naznačuje mezioborové přesahy a šíři témat přednášek rozdělených do čtyř sekcí. Veškerý program se koná ve středu 25. března 2015 v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palach. Vstup na akci je zdarma.

V hlavní sekci „Vidí věci jinak“ vystoupí přední odborníci FF UK, a to buď jako oboroví kolegové (např. historici Michal Stehlík a Marie Šedivá Koldinská s přednáškou Dějiny v mediálním prostoru), nebo jako zdánlivě oborově nesourodé dvojice (filosof Miroslav Petříček a režisér Vít Janeček s tématem Věda ve společnosti nebo literární teoretik Martin Hilský a chemik Michael Londesborough s přednáškou Chemie lásky). Literární teoretik Josef Vojvodík se zaměří na aktuálnost duchovědných oborů v přednášce „Duchovní podoba Evropy“: humanitní vědy z perspektivy mezioborovosti.

„Den vědy FF UK má již několikaletou tradici a jeho hlavní cíl je od počátku jediný: Ukázat, že se kvalitní humanitní vzdělání neobejde bez kvalitního výzkumu, ba že teprve ze spojení obou vzniká to, čemu říkáme poznání,“ říká Vojtěch Kolman, proděkan FF UK pro vědu, který v rámci sekce „Za horizont české vědy“ představí priority vědy v současné době. V této sekci bude představena a diskutována problematika zapojování do mezinárodních vědeckých projektů a způsoby podpory, jimž se zájemcům z FF UK a humanitních věd obecně může v této oblasti dostat. Akce proběhne mj. za účasti prorektorky UK Lenky Rovné, Lucie Matouškové z Technologického Centra AV ČR, Josefa Jandy z MŠMT a Pavly Hlušičkové z Národního památkového ústavu. Za FF UK vystoupí Lucie Doležalová a Martin Procházka.

Sekce „Mladá věda“ návštěvníky seznámí s projekty etablujících se badatelů. Zejména uchazečům o studium společenských věd je určena sekce „Studenti Studentům!“, kde studenti a doktorandi FF UK v šesti krátkých přednáškách rozdělených do dvou tematických bloků (Nežijeme ve vakuu; Chvála malým oborům) pomohou středoškolským studentům utvořit si konkrétnější představu o možnostech studia na FF UK.

Dále jsou připraveny doprovodné akce v Knihovně Jana Palacha, výstava a přednáška s názvem Fonetické bádání o řeči včera a dnes, krátké hudební vystoupení studentského souboru Collegium musicum a celodenní knižní veletrh, během kterého bude svou knižní produkci se slevou nabízet 11 významných vydavatelství.

Den vědy FF UK se koná ve středu 25. března 2015 od 9:00 do 18:00 v hlavní budově Filozofické fakulty UK na nám. Jana Palacha 2. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách http://denvedy.cz.

 

Kontaktní osoba pro média:

Bc. Hana Bednářová (Referát vnějších vztahů FF UK)
e-mail: hana.bednarova@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 377, +420 734 367 963

V Praze dne 17. 3. 2015

 

Ke stažení:

Tisková zpráva (.doc), Tisková zpráva (PDF)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK