Na Filozofické fakultě UK se koná významná konference o právu a politice

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze společně s Nejvyšším soudem České republiky pořádá v úterý 6. května 2014 konferenci Společnost, právo a politika. Konference proběhne v hlavní budově Filozofické fakulty UK (nám. Jana Palacha 2) a vystoupí zde řada odborníků z různých profesí, které s právem souvisejí. Záštitu nad akcí převzaly předsedkyně Nejvyššího soudu ČR JUDr. Iva Brožová a děkanka Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedová.

Vstupní příspěvek přednese JUDr. Iva Brožová a na konferenci vystoupí také další významné osobnosti z oblasti práva (JUDr. Markéta Čermínová, prof. Jiří Přibáň, Anna Šabatová, Ph.D.) i odborníci, kteří právní problematiku zasadí do širších filozofických, společenských či politologických souvislostí (prof. Václav Bělohradský, prof. Petr Piťha, prof. Jacques Rupnik, prof. Jan Sokol). Jeden z referátů přednese emeritní děkan Filozofické fakulty UK, historik doc. Michal Stehlík.

„Jsme rádi, že můžeme hostit významnou akci, která přispěje k veřejné diskusi o postavení práva v české společnosti,“ říká děkanka Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedová.

Nejvyšší soud ČR pořádá konferenci letos již počtvrté. Spoluorganizátory dosavadních ročníků byly Senát Parlamentu ČR, Právnická fakulta UK a Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. „V dnešní době sílí hlasy o problematičnosti vymahatelnosti práva a šíří se pocit destabilizace společnosti,“ říká předsedkyně Nejvyššího soudu ČR JUDr. Iva Brožová. „Proto letošní konferenci pořádáme společně s Filozofickou fakultou UK coby institucí, která vybízí k hledání širších souvislostí.“

Vstup na konferenci je volný. Počet míst je omezen, doporučujeme registraci prostřednictvím online formuláře (http://www.ff.cuni.cz/spolecnost-pravo-politika).

 

Kontaktní osoba pro média:
Mgr. Ing. Jana Kučerová (Referát vnějších vztahů FF UK)
e-mail: jana.kucerova@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 822, +420 608 860 282

V Praze dne 22. 4. 2014

 

Ke stažení:

Tisková zpráva (doc), Tisková zpráva (PDF)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK