VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 23/2013 – Činnost garantů studijních programů, oborových garantů, rad garantů a oborových rad na FF UK

Obsah

 • Čl. 1 Úvodní ustanovení
 • Část I Odlišná úprava k OR 10/2013
  • Čl. 2
 • Část II Další podrobnosti k činnosti garantů, rad garantů a oborových rad
  • Čl. 3 Požadavky Akreditační komise ČR na garanty
  • Čl. 4 Schůze garantů
  • Čl. 5 Rada garantů
  • Čl. 6 Oborová rada Část
 • Část III Přechodná a závěrečná ustanovení
  • Čl. 8 Přechodná ustanovení
  • Čl. 9 Závěrečná ustanovení

Plný text opatření

2013-23 - Činnost garantů studijních programů, oborových garantů, rad garantů a oborových rad na FF UK.pdf