VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 24/2013 – Výkon spisové služby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Obsah

 • Čl. 1 Základní ustanovení
 • Čl. 2 Vymezení základních pojmů
 • Čl. 3 Organizace spisové služby
 • Čl. 4 Příjem dokumentů
 • Čl. 5 Evidence a označování dokumentů
 • Čl. 6 Rozdělování a oběh dokumentů
 • Čl. 7 Spisy
 • Čl. 8 Vyřizování dokumentů
 • Čl. 9 Vyhotovování dokumentů
 • Čl. 10 Podepisování dokumentů a užívání razítek
 • Čl. 11 Odesílání dokumentů
 • Čl. 12 Kopie a druhotisky dokumentů
 • Čl. 13 Ukládání dokumentů
 • Čl. 14 Vyřazování dokumentů a skartační řízení
 • Čl. 15 Digitální dokumenty
 • Čl. 16 Dokumenty jiných součástí UK
 • Čl. 17 Přechodná ustanovení
 • Čl. 18 Závěrečná ustanovení

Plný text opatření

2013-24 - Výkon spisové služby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.pdf