Vyšlo sedmnácté číslo internetového časopisu ČLOVĚK, jednoho z profilových periodik Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

 

Vyšlo sedmnácté číslo internetového časopisu ČLOVĚK, časopisu určeného studentské vědě napříč obory. ČLOVĚK nabízí studentům prostor k publikacím a vzájemnému srovnání výsledků jejich práce, podporovány jsou zvláště příspěvky interdisciplinárního charakteru z oblasti humanitních a společenských věd. V současné době se na vydávání ČLOVĚKA podílí již dvanáct ústavů a kateder FF UK. Nové číslo časopisu ČLOVĚK vyšlo 1. ledna 2010 a je k dispozici na http://clovek.ff.cuni.cz.

 

V sedmnáctém čísle lze doporučit pozornosti například aktuální studii o přijímání euroskepticismu v nejsilnější české pravicové straně ODS, jejíž autorkou je mladá politoložka Lenka Ryjáčková. Historii prvorepublikové politiky, malé, leč svými jmény velké a společensky vlivné straně inteligence, Národní straně práce (1925-1930) se věnuje článek historika a politologa Petra Aneva. Rozsáhlý text iberoamerikanisty Lukáše Leváka zkoumá diplomatický podíl Velké Británie na formování nezávislé Uruguaye. Zájem jistě vzbudí i rozsáhlý rozbor nedávno vydané knihy Volební systémy z pera Jakuba Charváta. A pozornosti nejenom všech romanistů by neměla uniknout ani recenze na knihu Mircea Elaide v evropském kontextu složenou z příspěvků 2. mezinárodního česko-rumunského kolokvia, tak rozhovor s profilující osobností rumunského oddělení Ústavu románských studií FF UKa české rumunistiky vůbec, PhDr. Libuší Valentovou, Csc., nejenom o jazyku, oboru a literatuře…

Mgr. Tomáš Kavka

zástupce šéfredaktora pro PR a propagaci

kavka@stred.org

ČLOVĚK – Časopis pro humanitní a společenské vědy FF UK

Praha 23. ledna 2010


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK