Tisková zpráva – Profesor Miroslav Verner získal cenu ministra školství za výzkum

 

Dne 26. 11. 2007 předal ministr školství Martin Bursík ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum. V oblasti institucionální podpory vědy a výzkumu byl jedním ze dvou oceněných prof. Miroslav Verner z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty UK v Praze, konkrétně za publikace Abusir IX. a Abusir X.

Jakkoliv se jedná o cenu udělenou za dva konkrétní publikační výstupy, jde především o ocenění kontinuální kvalitní práce prof. Vernera a celé české egyptologie. Mezi oceněnými převažovaly jednoznačně obory blízké aplikovanému výzkumu a technologiím. I proto je mimořádně cenné, že se pozornosti ministerstva dostalo i výzkumu v oblasti humanitních věd.

Cena navíc přichází v době, kdy v příštím roce 2008 oslaví Český egyptologický ústav FF UK v Praze padesáté výročí své existence. Cenu za prof. Vernera převzal děkan FF UK dr. Michal Stehlík, neboť prof. Verner je momentálně přítomen v Egyptě, kde bude dne 27. 11. 2007 otevřena v Asuánu výstava připomínající padesátileté výročí české egyptologie.

Praha 27.11.2007

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK