VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 22/2009 k vysílání studentů na stáže v rámci LLP/Erasmus

  1. Na studijní pobyty v rámci LLP/Erasmu mohou být vysílání pouze studenti, kteří v době stáže studují nejvýše ve čtvrtém roce bakalářského programu nebo třetím roce navazujícího magisterského programu. Student pětiletého programu může vyjet nejpozději v šestém roce studia.

  2. Administrativní postup a povinnosti studenta (nástup na stáž, povinnosti po návratu ze stáže) jsou specifikovány na www stránkách FF UK, v rámci sekce Studium, pod odkazem LLP Erasmus.

  3. Toto opatření nabývá účinnosti 1. 12. 2009. Tímto opatřením se ruší opatření 4/2005.

V Praze dne 1. 12. 2009

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát .doc)