VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 23/2009, kterým se ruší Opatření děkana č. 14/2006

  1. Z důvodu změny pravidel pro nakládání s prostředky specifického výzkumu v rámci Univerzity Karlovy v Praze se ruší opatření děkana číslo 14/2006 „Podmínky a pravidla poskytování finanční podpory z prostředků specifického výzkumu na studentské projekty a projekty spolupráce akademických pracovníků se studenty a na stipendia“ včetně všech novelizací.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti 1. ledna 2010.

V Praze dne 9. prosince 2009

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan UK FF

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát .doc)