Tisková zpráva – Dr. Michal Stehlík byl oficiálně jmenován děkanem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

24. ledna 2006

Rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. Ivan Wilhelm oficiálně jmenoval dne 23. ledna 2006 dr. Michala Stehlíka děkanem Filozofické fakulty UK.

Nový děkan se funkce ujme 1. února 2006 a podle nového vysokoškolského zákona, který nabyl platnosti 1. ledna 2006, bude tuto funkci vykonávat čtyři roky.

Životopis nového děkana a další informace viz http://volby.ff.cuni.cz

David Frei
asistent děkana FF UK
telefon: 221 619 334
email: david.frei@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK