Studium

Promoce

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

Mgr. Jan Brož

Bc. Helena Nováková

tel. +420 221 619 324

hl. budova, 1.p, místnost 126

TERMÍNY

  • BAKALÁŘSKÉ PROMOCE – 12. dubna 2017 (konají se v aule MFF UK, v Profesním domě na Malostranském náměstí č. 25)
  • MAGISTERSKÉ PROMOCE –  13. dubna 2017 (konají se ve Velké aule Karolina na Ovocném trhu)
  • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Říjnové promoce se týkají pouze absolventů z června.

OBECNÉ INFORMACE

 

ROZPIS BAKALÁŘSKÝCH PROMOCÍ (Profesní dům, Malostranské nám. 25)

středa 12. dubna 2017

Čas
Promotor
Obory
Ve funkci děkana

10:30

doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. filozofie, religionistika, archeologie, sociologicko-ekonomická studia, sociální práce, archivnictví, veřejná správa, historie, informační studia, anglistika-amerikanistika, pedagogické vědy Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

12:00

doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. různé filologické obory (čeština, románské jazyky, Dálný východ, …), politologie Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

ROZPIS MAGISTERSKÝCH PROMOCÍ (Velká aula Karolina, Ovocný trh)

čtvrtek 13. dubna 2017

Čas
Promotor
Obory
Ve funkci děkana

10:30

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. anglistika-amerikanistika, různé filologické obory (románské, germánské, …), fonetika, translatologie, informační studia Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.

12:00

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. archeologie, historie, pedagogické vědy, psychologie, sociální práce, sociologie, dějiny umění, učitelství doc. PhDr. Eva Voldřichová – Beránková, Ph.D.