Fotogalerie

Slovinsko a Česko: Partneři ve střední Evropě

Výstavu připravilo Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze u příležitosti 25. výročí navázání diplomatických styků mezi ČSFR a Slovinskem. Návštěvníci se mohli seznámit s minulostí prostřednictvím historických a osobních příběhů začínajících u slovinské snachy Karla IV. Deset výstavních panelů představilo důležité momenty či osobnosti, jakými jsou slovanská vzájemnost v 19. století, Česká bouda ve slovinských Alpách, osobnost […]

Slavnostní zakončení pátého ročníku odborných stáží 24 hodin s FF UK

Proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy dr. Jan Bičovský předal certifikáty úspěšným absolventům stáží 24 hodin S FF UK 6. 1. 2017. Možnost absolvovat odbornou stáž nabízí FF UK středoškolským studentům od roku 2012. V letošním akademickém roce se do projektu zapojilo 19 fakultních kateder a ústavů a stáží se zúčastnilo 40 stážistů z celé České republiky. […]

Pietní akt u příležitosti 48. výročí úmrtí Jana Palacha

V pondělí 16. ledna 2017 zahájila Filozofická fakulta Univerzity Karlovy každoroční palachovský týden, který je připomínkou sebeupálení Jana Palacha 16. ledna 1969, studenta oboru historie na této fakultě. Od roku 1989 Palachův týden tradičně připravují sami studenti a formou přednášek a workshopů veřejnosti připomínají osobnost Jana Palacha. V den výročí, tedy v pondělí 16. ledna 2017, proběhl […]

Den otevřených dveří Filozofické fakulty UK 2017

V roce 2017 se Den otevřených dveří FF UK uskutečnil v sobotu 14. ledna v hlavní budově FF UK. Tato akce je každoročně určena nejen zájemcům o bakalářskou formu studia, ale na prezentacích jednotlivých otevíraných oborů se mohou o podmínkách studia informovat i zájemci o navazující magisterské studium. Kromě představení jednotlivých otevíraných oborů byly připraveny i informace o přijímacím […]

Popel našich předků

Vernisáž výstavy Popel našich předků se uskutečnila 14. prosince 2016 ve vestibulu hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Výstava představila probíhající záchranný archeologický výzkum jednoho muzea a tří vysokých škol na pohřebišti z doby bronzové u Vojenic ve východních Čechách. Na slavnostním zahájení výstavy promluvila děkanka Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedová, PhDr. Martina Beková (vedoucí […]

Poláci a Němci. Příběhy dialogu

Před 25 lety Polsko a Německo podepsaly dohodu o dobrém sousedství a přátelské spolupráci. Tato událost byla výsledkem dlouholetého procesu usmíření obou národů po druhé světové válce. Výstava „Poláci a Němci. Příběhy dialogu“, připravená Ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky, prezentuje nejen samotný proces s jeho stěžejními body, ale také nabízí vhled do současných polsko-německých vztahů, jež by […]

100 let lektorátu bulharštiny na Karlově univerzitě v Praze

Vernisáž výstavy 100 let lektorátu bulharštiny na Karlově univerzitě v Praze zahájila úvodním slovem doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka FF UK. Za Katedru jihoslovanských a balkanistických studií FF UK vystoupila prof. dr. Hana Gladkova, CSc. S proslovem vystoupil také jeho excelence pan Lăčezar Petkov, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Bulharské republiky, a zástupci partnerských organizací Českého komitétu slavistů […]

Debata o amerických prezidentských volbách s Madeleine Albrightovou

Madeleine Albrightová, bývalá ministryně zahraničních věcí USA a velvyslankyně při OSN českého původu, byla hostem FF UK a Knihovny Václava Havla 11. listopadu 2016. Debatu ve Velké aule FF UK moderoval Michal Žantovský. Záznam debaty je k dispozici na webu České televize: Albrightová k vítězství Trumpa: Svět neskončil, ale věci se budou vyvíjet jinak [ceskatelevize.cz, 11. listopadu […]

50 000 růží sametové revoluci: Přátelství Václava Havla a Mária Soarese

Výstava 50 000 růží sametové revoluci: Přátelství Václava Havla a Mária Soarese vznikla z iniciativy Českého velvyslanectví v Lisabonu ve spolupráci s Nadací Mária Soarese, Portugalským velvyslanectvím v Praze, Portugalským centrem / Camões I. P.  a  Filozofickou fakultou UK. Vernisáž se uskutečnila 6. prosince 2016 v prostorách hlavní budovy Filozofické fakulty UK na nám. Jana Palacha. Výstava připomněla […]

Rekonstrukce budov FF UK Opletalova 47 a 49, Praha

Vernisáž výstavy pořádané k ukončení architektonické soutěže o návrh „Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Opletalova 47 a 49 v Praze“ se uskutečnila 27. října 2016 ve 3. patře hlavní budovy Filozofické fakulty UK (nám. Jana Palacha 2). foto: archiv FF UK