Pražská portugalistika a její světy: výstava k 60. výročí založení volných kurzů a 90. výročí portugalistiky na FF UK

Vernisáž výstavy Pražská portugalistika a její světy se uskutečnila 3. 10. ve 2. patře hlavní budovy (nám. Jana Palacha 2). Výstava, která přibližuje svět portugalsky mluvících zemí, zachycuje historii česko-portugalských a portugalsko-českých vztahů a připomíná dějiny portugalistiky na FF UK, se konala u příležitosti 60. výročí portugalské filologie jako diplomního oboru a 90. výročí kurzů portugalštiny na FF UK. Na výstavě se podílelo Oddělení portugalistiky Ústavu romásnkýcvh studií FF UK a Společnost českých portugalistů.

 

foto: archiv FF UK